Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Projekty współfinansowane z UE


Projekty współfinansowane z UE realizowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

1.       Projekt nr POIS.03.01.00-00-0022/16-01 pn.  „Działania edukacyjne na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego”.

2.       Projekt nr POIS.03.01.00-00-0035/17-00 pn.  „Działania edukacyjne dotyczące respektowania obowiązujących przepisów ruchu drogowego”.

3.       Projekt nr POIS.03.01.00-00-0041/18-00 pn.  „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”.

4.       Projekt nr POIS.03.01.00-00-0048/18 pn. „Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci  i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego ”.

5.       Projekt  nr POIS.03.01.00-00-0059/20-00 pn. „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów”.

Najważniejsze informacje o poszczególnych projektach są dostępne w poniżej.

 

 

Pliki do pobrania


Projekt dot. respektowania przepisów prawa15.07.20210.6 MB / docxPobierz
Projekt dot. szkoleń dla samorządowych zarządców dróg15.07.20210.6 MB / docxPobierz
Projekt dot. szkoleń dla nauczycieli15.07.20210.6 MB / docxPobierz
Projekt dot. działań edukacyjnych na rzecz poprawy brd15.07.20210.6 MB / docxPobierz