Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Program realizacyjny 2014-2015


W dniu 27 marca 2014 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła Program Realizacyjny na lata 2014-2015 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Program Realizacyjny zawiera zestaw zadań realizujących priorytety i kierunki określone w Narodowym Programie BRD 2020, określa czas wykonania poszczególnych zadań, liderów odpowiedzialnych za ich wdrożenie oraz wyznacza zestaw wskaźników pokazujących stopień realizacji zadania oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Priorytetowe obszary interwencji na lata 2014 -2015 to:

  • zarządzanie prędkością – ponieważ prędkość niedostosowana do warunków ruchu w latach ubiegłych była najczęstszą przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym,
  • ochrona pieszych – ponieważ w latach ubiegłych piesi stanowili średnio ok. 1/3 śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.

Dodatkowym priorytetowym obszarem interwencji mającym na celu podnoszenie sprawności funkcjonowania całego systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego jest podejmowanie działań systemowych.

Podobnie, jak przy poprzednim Programie Realizacyjnym na rok 2013 zadania będą na bieżąco monitorowane przez Sekretariat KRBRD, a ich efekty będą opisane w corocznym sprawozdaniu KRBRD oraz dodatkowo w sprawozdaniu okresowym za lata 2012-2016, zgodnie zasadami ewaluacji opisanymi w Narodowym Programie BRD 2020.

Pliki do pobrania


PROGRAM REALIZACYJNY 2014-201530.11.20201.2 MB / pdfPobierz