Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pliki do pobrania


UCHWAŁA NR 1/2002 KR BRD Z DNIA 28 MARCA 2002 R. W SPRAWIE REGULAMINU KRBRD03.12.20201.6 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 2/2002 KR BRD Z DNIA 28 MARCA 2002 R. W SPRAWIE ZADAŃ KRBRD W 2002 R03.12.20200.4 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 3/2002 KR BRD Z DNIA 28 MARCA 2002 R. W SPRAWIE POLITYKI INFORMACYJNEJ KRBRD03.12.20201.1 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 1/2005 KR BRD Z DNIA 2 LUTEGO 2005 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ROBOCZEJ DS. USPRAWNIEN03.12.20200.3 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 2/2005 KR BRD Z DNIA 2 LUTEGO 2005 R. W SPRAWIE PROJEKTU KRAJOWEGO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTW03.12.20200.1 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 3/2005 KR BRD Z DNIA 21 MARCA 2005 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z WYKORZYSTANIA BU03.12.20200.1 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 4/2005 KR BRD Z DNIA 21 MARCA 2005 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA DOKUMENTU PT. "KRAJOWY PROGRAM03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 1/2006 KR BRD Z DNIA 8 LUTEGO 2006 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 2006-200703.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 2/2006 KR BRD Z DNIA 15 MARCA 2006 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCEGO STANU03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 1/2008 KR BRD Z DNIA 26 MARCA 2008 R. W SPRAWIE ZMIAN W REGULAMINIE KRBRD03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 1/2010 KR BRD Z DNIA 31 MARCA 2010 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA "STAN BEZPIECZEŃST03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 1/2011 KR BRD Z DNIA 28 MARCA 2011 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA "STAN BEZPIECZEŃST03.12.20200.1 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 2/2011 KR BRD Z DNIA 28 MARCA 2011 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA KRAJOWEGO PRZEDSTAWICIELA DO03.12.20200.1 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 3/2011 KR BRD Z DNIA 28 MARCA 2011 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA TYGODNIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 1/2012 KR BRD Z DNIA 19 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA PT. "STAN BEZPI03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 2/2012 KR BRD Z DNIA 19 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA TYGODNIA BEZPIECZEŃSTWA R03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 3/2012 KR BRD Z DNIA 19 LIPCA 2012 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZAŁOŻEŃ I WYTYCZNYCH DO NARODOW03.12.20200.3 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 4/2012 KR BRD Z DNIA 19 LIPCA 2012 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU REALIZACYJNEGO DO KOŃC03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 1/2013 KR BRD Z DNIA 8 STYCZNIA 2013 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU NARODOWEGO PROGRAMU03.12.20200.3 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 2/2013 KR BRD Z DNIA 11 KWIETNIA 2013 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA PT. "STAN BEZPI03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 4/2013 KR BRD Z DNIA 22 MAJA 2013 R. W SPRAWIE PROGRAMU REALIZACYJNEGO NA ROK 201303.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 3/2013 KR BRD Z DNIA 11 KWIETNIA 2013 R. W SPRAWIE REGULAMINU KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTW03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 5/2013 KR BRD Z DNIA 20 CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE NARODOWEGO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA RUCH03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 6/2013 KR BRD Z DNIA 20 SIERPNIA 2013 R. W SPRAWIE PROGRAMU REALIZACYJNEGO NA ROK 201303.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 1/2014 KR BRD Z DNIA 24 LUTEGO 2014 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ROBOCZEJ DO SPRAW ZMIA03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 2/2014 KR BRD Z DNIA 27 MARCA 2014 R. W SPRAWIE "PROGRAMU REALIZACYJNEGO NA LATA 2014-20103.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 3/2014 KR BRD Z DNIA 1 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA PT. "STAN BEZPIE03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 4/2014 KR BRD Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU ORGANIZACYJNE03.12.20202.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 5/2014 KR BRD Z DNIA 15 LIPCA 2014 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH ZWIĘKS03.12.20200.9 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 1/2015 KR BRD Z DNIA 26 MARCA 2015 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA PT. "STAN BEZPIECZ03.12.20204.1 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 2/2015 KR BRD Z DNIA 6 MAJA 2015 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU REALIZACYJNEGO NA LATA 203.12.20200.8 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 3/2015 KR BRD Z DNIA 3 CZERWCA 2015 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZMIAN W PROGRAMIE REALIZACYJNY03.12.20200.0 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 1/2016 KRBRD Z DNIA 30 MARCA 2016 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA PT."STAN BEZPIECZEŃ03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 2/2017 ROKU KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RCUHU DROGOWEGO Z DNIA 9 MAJA 2017 ZMIENIAJĄCA03.12.20201.4 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA NR 1/2017 ROKU KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Z DNIA 31 MARCA 2017 R. W SPRAWI03.12.20200.3 MB / pdfPobierz