Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pliki do pobrania


Uchwała KRBRD nr 4 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących poprawy efektywności wymiany informacji o działaniach edukacyjnych w ramach prac Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego16.05.20240.1 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 3/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Konsultacyjnego do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego14.05.20240.1 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 7/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących wzmocienia kontroli prawidłowego stosowania podczas przewozu dzieci fotelików bezpieczeństwa oraz innych urządzeń przytrzymujących dla dzieci14.05.20240.1 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 6/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Realizacyjnego na lata 2024-2025 do Narodowego Programu Bezieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-203014.05.20240.1 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 5/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących poprawy efektywności zarządzania prędkością pojazdów poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych14.05.20240.1 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 2/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie regulaminu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego14.05.20240.1 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 1/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania pt. ''Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2023 r.''.pdf13.05.20240.1 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 2/2022 z dnia 12 maja 2022 r. w spr. przyjęcia Programu Realizacyjnego na lata 2022-2023 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-203016.05.20220.1 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 1/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania pt. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i działania realizowane w tym zakresie w 2020 r."04.02.20228.8 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 2/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia programu pn. "Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030"04.02.20220.1 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 2/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu realizacyjnego na rok 2020 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-202004.02.20220.1 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 1/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania pt. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i działania reazliowane w tym zakresie w 2019 r."04.02.20220.1 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 1/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania pt. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i działania realizowane w tym zakresie w 2018 r."04.02.20220.1 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 2/2018 z dnia 5 kietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Realizacyjnego na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-202004.02.20221.5 MB / pdfPobierz
Uchwała KRBRD nr 1/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w spr. przyjęcia sprawozdania pt. "Stan bezpieczeństw ruchu drogowego i działania realizowane w tym zakresie w 2017 r."04.02.20224.8 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 1/2002 Z DNIA 28 MARCA 2002 R.03.12.20201.6 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 2/2002 Z DNIA 28 MARCA 2002 R.03.12.20200.4 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 3/2002 Z DNIA 28 MARCA 2002 R.03.12.20201.1 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 1/2005 Z DNIA 2 LUTEGO 2005 R.03.12.20200.3 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 2/2005 Z DNIA 2 LUTEGO 2005 R.03.12.20200.1 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 3/2005 Z DNIA 21 MARCA 2005 R.03.12.20200.1 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 4/2005 Z DNIA 21 MARCA 2005 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 1/2006 Z DNIA 8 LUTEGO 2006 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 2/2006 Z DNIA 15 MARCA 2006 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 1/2008 Z DNIA 26 MARCA 2008 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 1/2010 Z DNIA 31 MARCA 2010 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 1/2011 Z DNIA 28 MARCA 2011 R.03.12.20200.1 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 2/2011 Z DNIA 28 MARCA 2011 R.03.12.20200.1 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 3/2011 Z DNIA 28 MARCA 2011 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 1/2012 Z DNIA 19 KWIETNIA 2012 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 2/2012 Z DNIA 19 KWIETNIA 2012 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 3/2012 Z DNIA 19 LIPCA 2012 R.03.12.20200.3 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 4/2012 Z DNIA 19 LIPCA 2012 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 1/2013 Z DNIA 8 STYCZNIA 2013 R.03.12.20200.3 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 2/2013 Z DNIA 11 KWIETNIA 2013 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 4/2013 Z DNIA 22 MAJA 2013 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 3/2013 Z DNIA 11 KWIETNIA 2013 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 5/2013 Z DNIA 20 CZERWCA 2013 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 6/2013 Z DNIA 20 SIERPNIA 2013 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 1/2014 Z DNIA 24 LUTEGO 2014 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 2/2014 Z DNIA 27 MARCA 2014 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 3/2014 Z DNIA 1 KWIETNIA 2014 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 4/2014 Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R.03.12.20202.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 5/2014 Z DNIA 15 LIPCA 2014 R.03.12.20200.9 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 1/2015 Z DNIA 26 MARCA 2015 R.03.12.20204.1 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 2/2015 Z DNIA 6 MAJA 2015 R.03.12.20200.8 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 3/2015 Z DNIA 3 CZERWCA 2015 R.03.12.20200.0 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 1/2016 KRBRD Z DNIA 30 MARCA 2016 R.03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 2/2017 ROKU Z DNIA 9 MAJA 201703.12.20201.4 MB / pdfPobierz
UCHWAŁA KRBRD NR 1/2017 ROKU Z DNIA 31 MARCA 2017 R.03.12.20200.3 MB / pdfPobierz