Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Pliki do pobrania


uchwała nr 1/2017 roku krajowej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawi03.12.20200.3 MB / pdfPobierz
uchwała nr 2/2017 roku krajowej rady bezpieczeństwa rcuhu drogowego z dnia 9 maja 2017 zmieniająca03.12.20201.4 MB / pdfPobierz
uchwała nr 1/2016 krbrd z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania pt."stan bezpieczeń03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 3/2015 kr brd z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian w programie realizacyjny03.12.20200.0 MB / pdfPobierz
uchwała nr 2/2015 kr brd z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu realizacyjnego na lata 203.12.20200.8 MB / pdfPobierz
uchwała nr 1/2015 kr brd z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania pt. "stan bezpiecz03.12.20204.1 MB / pdfPobierz
uchwała nr 5/2014 kr brd z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących zwięks03.12.20200.9 MB / pdfPobierz
uchwała nr 4/2014 kr brd z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjne03.12.20202.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 3/2014 kr brd z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania pt. "stan bezpie03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 2/2014 kr brd z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie "programu realizacyjnego na lata 2014-20103.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 1/2014 kr brd z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji roboczej do spraw zmia03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 6/2013 kr brd z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie programu realizacyjnego na rok 201303.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 5/2013 kr brd z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie narodowego programu bezpieczeństwa ruch03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 3/2013 kr brd z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu krajowej rady bezpieczeństw03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 4/2013 kr brd z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie programu realizacyjnego na rok 201303.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 2/2013 kr brd z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania pt. "stan bezpi03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 1/2013 kr brd z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu narodowego programu03.12.20200.3 MB / pdfPobierz
uchwała nr 4/2012 kr brd z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu realizacyjnego do końc03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 3/2012 kr brd z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia założeń i wytycznych do narodow03.12.20200.3 MB / pdfPobierz
uchwała nr 2/2012 kr brd z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia tygodnia bezpieczeństwa r03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 1/2012 kr brd z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania pt. "stan bezpi03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 3/2011 kr brd z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia tygodnia bezpieczeństwa ruch03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 2/2011 kr brd z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia krajowego przedstawiciela do03.12.20200.1 MB / pdfPobierz
uchwała nr 1/2011 kr brd z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania "stan bezpieczeńst03.12.20200.1 MB / pdfPobierz
uchwała nr 1/2010 kr brd z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania "stan bezpieczeńst03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 1/2008 kr brd z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w regulaminie krbrd03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 2/2006 kr brd z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego stanu03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 1/2006 kr brd z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego 2006-200703.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 4/2005 kr brd z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pt. "krajowy program03.12.20200.2 MB / pdfPobierz
uchwała nr 3/2005 kr brd z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania bu03.12.20200.1 MB / pdfPobierz
uchwała nr 2/2005 kr brd z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie projektu krajowego programu bezpieczeństw03.12.20200.1 MB / pdfPobierz
uchwała nr 1/2005 kr brd z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji roboczej ds. usprawnien03.12.20200.3 MB / pdfPobierz
uchwała nr 3/2002 kr brd z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie polityki informacyjnej krbrd03.12.20201.1 MB / pdfPobierz
uchwała nr 2/2002 kr brd z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zadań krbrd w 2002 r03.12.20200.4 MB / pdfPobierz
uchwała nr 1/2002 kr brd z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie regulaminu krbrd03.12.20201.6 MB / pdfPobierz