Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ewaluacja NPBRD 2013-2020


Przedstawiamy Państwu raport pt. „Śródokresowa ewaluacja Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020”. Jest to pierwszy kompleksowy dokument zawierający analizę działań i priorytety NPBRD 2013-2020, zrealizowany na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Raport ten jest oceną efektywności wdrożonych rozwiązań, a także ma wskazywać kierunki wzmocnienia interwencji w określonych obszarach realizacji Programu. Ewaluacja stanowiła również narzędzie monitoringu NPBRD, pozwalające na ocenę, czy podejmowane działania przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W raporcie szczególną uwagę poświęcono filarowi NPBRD – Ratownictwo i opieka powypadkowa, w ramach którego kluczowa jest sprawna współpraca pomiędzy wieloma służbami i organizacjami zaangażowanymi w procesy poprawy BRD.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!

Pliki do pobrania


Raport ewaluacja NPBRD 2013-202030.11.20201.7 MB / pdfPobierz