Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zespół sekretariatu KRBRD


Konrad Romik
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Ewelina Seliga
Stanowisko do spraw Komunikacji Społecznej i Promocji

Jacek Charon
Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej

Anna Kokocińska
Stanowisko do spraw Edukacji

Monika Kowalewska
Stanowisko do spraw Finansowych

Anna Kosak
Stanowisko do spraw Finansowych (II)

Anna Wiszniewska
Stanowisko do spraw Prawno-Legislacyjnych

Krystian Warda
Stanowisko do spraw Informacji i Analiz

Barbara Maliszewska
Sekretariat