Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Zespół sekretariatu KRBRD


Konrad Romik
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Karolina Dankowska
Stanowisko do spraw Inżynierii Ruchu Drogowego

Marek Wierzchowski
Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Infrastruktury Drogowej

Ewelina Seliga
Stanowisko do spraw Współpracy Instytucjonalnej i Promocji

Agnieszka Stefańska-Krasowska
Stanowisko do spraw Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej

Anna Kokocińska
Stanowisko do spraw Edukacji

Monika Kowalewska
Stanowisko do spraw Finansowych

Anna Wiszniewska
Stanowisko do spraw Prawno-Legislacyjnych

Krystian Warda
Stanowisko do spraw Badań i Analiz

Barbara Maliszewska
Sekretariat