Zespół sekretariatu KRBRD

Dodano: 12 listopada, 2020

Konrad Romik
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Karolina Dankowska
Stanowisko do spraw Inżynierii Ruchu Drogowego

Marek Wierzchowski
Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Infrastruktury Drogowej

Ewelina Seliga
Stanowisko do spraw Komunikacji Społecznej i Promocji

Anna Kokocińska
Stanowisko do spraw Edukacji

Monika Kowalewska
Stanowisko do spraw Finansowych

Anna Wiszniewska
Stanowisko do spraw Prawno-Legislacyjnych

Krystian Warda
Stanowisko do spraw Badań i Analiz

Barbara Maliszewska
Sekretariat