1

Zespół sekretariatu KRBRD

Dodano: 12 listopada, 2020

Konrad Romik
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Ewelina Seliga
Stanowisko do spraw Komunikacji Społecznej i Promocji

Jacek Charon
Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej

Anna Kokocińska
Stanowisko do spraw Edukacji

Monika Kowalewska
Stanowisko do spraw Finansowych

Anna Kosak
Stanowisko do spraw Finansowych (II)

Anna Wiszniewska
Stanowisko do spraw Prawno-Legislacyjnych

Krystian Warda
Stanowisko do spraw Informacji i Analiz

Barbara Maliszewska
Sekretariat