Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Członkowie


Członkowie stali wskazani zgodnie z art. 140d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128)

Członek wskazany przez Prezesa Rady Ministrów spośród wojewodów
Michał Sztybel
Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Paulina Piechna-Więckiewicz
Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów
Artur Kawaler
Dyrektor Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Jarosław Orliński
Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych

Ministerstwo Infrastruktury
Renata Rychter
Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego

Ministerstwo Infrastruktury
Jarosław Waszkiewicz
Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Agnieszka Sosnowska
Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej

Ministerstwo Obrony Narodowej
Maciej Wesołowski
Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Wołoszyn
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mariusz Cichomski
Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego

Ministerstwo Sprawiedliwości
Monika Walewska
Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Adam Baryłka
Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji

Komenda Główna Policji
Robert Koźlak
Dyrektor Biura Ruchu Drogowego

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Jacek Zalech
Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Paweł Woźniak
p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Członkowie doradczy wskazani zgodnie z art. 140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz § 9 regulaminu organizacyjnego KRBRD, stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2014 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Ministerstwo Zdrowia
Agnieszka Tuderek-Kuleta
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Sławomir Urbański
Szef Zarządu Prewencji

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Artur Czapiewski
p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Tomasz Kamiński
profesor w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

Instytut Transportu Samochodowego
Marcin Ślęzak
Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Polski Związek Motorowy
Bartosz Bieliński
Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Krzysztof Szelągowski
Zastępca Dyrektora

Ministerstwo Cyfryzacji
Tomasz Kęsicki
Dyrektor Departamentu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – Pion Usług Cyfrowych w Centralnym Ośrodku Informatyki

Minister do spraw Polityki Senioralnej
Marlena Muszyńska
Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej