Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Członkowie


Członkowie stali wskazani zgodnie z art. 140d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128)

Członek wskazany przez Prezesa Rady Ministrów spośród wojewodów
Jarosław Obremski
Wojewoda Dolnośląski

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Joanna Wilewska
Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Ministerstwo Finansów
Artur Kawaler
Dyrektor Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Jarosław Orliński
Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych

Ministerstwo Infrastruktury
Bogdan Oleksiak
Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego

Ministerstwo Infrastruktury
Jarosław Waszkiewicz
Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Agnieszka Sosnowska
Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej

Ministerstwo Obrony Narodowej
Piotr Szefler
Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Agnieszka Wołoszyn
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy

Ministerstwo Sprawiedliwości
Izabela Bogucka
Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mariusz Cichomski
Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego

Komenda Główna Policji
Piotr Owsiewski
Dyrektor Biura Ruchu Drogowego

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Jacek Zalecha
Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Tomasz Żuchowski
p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Członkowie doradczy wskazani zgodnie z art. 140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz § 9 regulaminu organizacyjnego KRBRD, stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2014 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Ministerstwo Zdrowia
Agnieszka Tuderek-Kuleta
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji
Piotr Skociński
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Sławomir Urbański
Szef Zarządu Prewencji

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Alvin Gajadhur
Główny Inspektor Transportu Drogowego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Leszek Rafalski
Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Instytut Transportu Samochodowego
Marcin Ślęzak
Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Polski Związek Motorowy
Bartosz Bieliński
Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Wiesław Leśniakiewicz
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych straży Pożarnych RP