Ewaluacja NPBRD 2013-2020

Dodano: 23 listopada, 2020

Przedstawiamy Państwu raport pt. „Śródokresowa ewaluacja Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020”. Jest to pierwszy kompleksowy dokument zawierający analizę działań i priorytety NPBRD 2013-2020, zrealizowany na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Raport ten jest oceną efektywności wdrożonych rozwiązań, a także ma wskazywać kierunki wzmocnienia interwencji w określonych obszarach realizacji Programu. Ewaluacja stanowiła również narzędzie monitoringu NPBRD, pozwalające na ocenę, czy podejmowane działania przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W raporcie szczególną uwagę poświęcono filarowi NPBRD – Ratownictwo i opieka powypadkowa, w ramach którego kluczowa jest sprawna współpraca pomiędzy wieloma służbami i organizacjami zaangażowanymi w procesy poprawy BRD.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!

Do pobrania:

Plik 1: Raport ewaluacja NPBRD 2013-2020