Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkolenia dla samorządowców z zasad uspokajania ruchu


Prawie 150 samorządowców z 16 województw wzięło w 2013 roku udział w szkoleniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego. Szkolenia zorganizowałą firma EKKOM Sp. z o.o. , która wygrała przetarg.

Celem szkolenia będzie wsparcie samorządów w zakresie planowania działań o charakterze organizacyjnym, budowlanym i prawnym, które najskuteczniej przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu ruchu samochodowego na lokalne otoczenie, a tym samym na bezpieczeństwo mieszkańców.

Program szkolenia będzie obejmował zasady, sposoby i zagadnienia projektowo-techniczne fizycznego uspokajania ruchu, a także cykl realizacji projektu, promowanie oraz ocenę skuteczności rozwiązań. Podczas wizyty na terenie szkoleniowym „Miasteczko Holenderskie” zostanie zademonstrowane funkcjonowanie środków uspokojenia ruchu w terenie.

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów i studiów przypadków poprowadzą doświadczeni projektanci i inżynierowie ruchu.

Udział w szkoleniu będzie bezpłatny. Projekt przewiduje, że do końca listopada 2013 r. zostanie przeszkolonych ogółem do 150 samorządowców ze wszystkich 16 województw. Z każdego województwa w szkoleniu weźmie udział co najmniej osiem osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego z czterech powiatów.

W latach 2005 – 2012 Sekretariat KRBRD realizował z powodzeniem Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych, korzystając ze środków finansowych z Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W ramach tego programu zrealizowano m.in. projekt DUTCH TOWN Miasteczko Holenderskie w Puławach – pilotażowy projekt modelowej przebudowy układu komunikacyjnego z zastosowaniem środków uspokojenia ruchu, celem stworzenia rozwiązania referencyjnego dla reszty kraju. Realizacja tego projektu pokazała ogromną potrzebę popularyzacji, m.in. poprzez szkolenia, idei uspokajania ruchu na drogach publicznych za pomocą fizycznych środków technicznych.