Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkolenia z zakresu stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu


OGÓLNOPOLSKIE SZKOLENIA BRD DLA SAMORZĄDOWCÓW

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskich trzydniowych bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury prowadzonych przez firmę Usability Lab Sp. z o. o. pt.:

„STOSOWANIE INŻYNIERYJNYCH ŚRODKÓW POPRAWIAJACYCH BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO”

Głównym celem szkoleń będzie podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych do realizacji projektów organizacji ruchu, w tym wypracowanie standardów bezpieczeństwa na samorządowych drogach i w ich otoczeniu przy użyciu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz najnowszych rozwiązaniach i wytycznych w tej materii.

Do udziału w szkoleniach z całego kraju zapraszamy;
a) przedstawicieli organów zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych
i gminnych,
b) przedstawicieli zarządców dróg,
c) przedstawicieli Policji wykonujących obowiązki służbowe z zakresu organizacji ruchu drogowego,
d) przedstawicieli instytucji, którzy opiniują lub zatwierdzają projekty organizacji ruchu drogowego wykonujący w zakresie swoich obowiązków służbowych czynności z zakresu organizacji ruchu drogowego.

Szkolenia będą miały charakter dydaktyczno – warsztatowy, w celu praktycznego przygotowania uczestników szkoleń z zakresu opiniowania i zatwierdzania do realizacji projektów z zakresu organizacji ruchu drogowego. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Aby mogli Państwo wziąć udział w szkoleniu należy odwiedzić stronę www.szkoleniabrd.pl.

Zapraszamy!
…poprawa BRD jest naszym wspólnym zadaniem i wyzwaniem…

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu POIS.03.01.00-00-0041/18-00 pn. „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”.