Projekty współfinansowane z UE

Dodano: 14 grudnia, 2020

Projekty współfinansowane z UE realizowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

1.       Projekt nr POIS.03.01.00-00-0357/22 pn. „Działania edukacyjne dotyczące ograniczania jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego”.

2.       Projekt nr POIS.03.01.00-00-0022/16-01 pn.  „Działania edukacyjne na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego”.

3.       Projekt nr POIS.03.01.00-00-0035/17-00 pn.  „Działania edukacyjne dotyczące respektowania obowiązujących przepisów ruchu drogowego”.

4.       Projekt nr POIS.03.01.00-00-0041/18-00 pn.  „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”.

5.       Projekt nr POIS.03.01.00-00-0048/18 pn. „Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci  i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego ”.

6.       Projekt  nr POIS.03.01.00-00-0059/20-00 pn. „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów”.

Najważniejsze informacje o poszczególnych projektach są dostępne w poniżej.

 

Do pobrania:

Plik 1: Projekt dot. działań edukacyjnych na rzecz poprawy brd
Plik 2: Projekt dot. szkoleń dla nauczycieli
Plik 3: Projekt dot. szkoleń dla samorządowych zarządców dróg
Plik 4: Projekt dot. respektowania przepisów prawa
Plik 5: Projekt działania edukacyjne dotyczące ograniczania jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego