Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Rozporządzenia


Poniżej pliki do pobrania.

Pliki do pobrania


rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r11.12.20200.2 MB / pdfPobierz
rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 lipca 2008 r11.12.20201.1 MB / pdfPobierz
rozporządzenie mon zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowyc11.12.20200.1 MB / pdfPobierz
rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pr11.12.20200.1 MB / pdfPobierz
rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania marszałkowi woj11.12.20200.2 MB / pdfPobierz
rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i11.12.20200.1 MB / pdfPobierz
rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywan11.12.20200.3 MB / pdfPobierz
rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w dany11.12.20200.1 MB / pdfPobierz
rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządz11.12.20200.1 MB / pdfPobierz
rozporządzenie ministrów transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmien11.12.20200.7 MB / pdfPobierz
rozporządzenie ministrów transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych z dni11.12.20200.3 MB / pdfPobierz
rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sp11.12.20200.2 MB / pdfPobierz