Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rozporządzenia


Poniżej pliki do pobrania:

Pliki do pobrania


tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.22.04.20211.4 MB / pdfPobierz
tekst jednolity rozporządzenia Ministra TiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 122.04.20212.4 MB / pdfPobierz
tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.22.04.20211.4 MB / pdfPobierz