1

Rozporządzenia

Dodano: 14 grudnia, 2020

Poniżej pliki do pobrania:

Do pobrania:

Plik 1: tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
Plik 2: tekst jednolity rozporządzenia Ministra TiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1
Plik 3: tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.