Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Aktualności


Moto Safety Day 2014

Moto Safety Day 2014
06.11.2014

Już 9 sierpnia na Placu Zdrojowym w Sopocie odbędzie się Moto Safety Day – wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Symulacja wypadku drogowego z udziałem służb ratownictwa, pokazy hamowania, kursy pierwszej pomocy oraz testy sprawnościowe dla ...

Czytaj więcej

Nowe regulacje prawne dot. fotelików

Nowe regulacje prawne dot. fotelików
06.11.2014

W dniu 7 sierpnia br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju skierowało do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych projekt zmian przepisów dot. przewożenia dzieci w fotelikach. Celem projektowanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przewożony...

Czytaj więcej

Nowe przepisy dot. elementów odblaskowych

Nowe przepisy dot. elementów odblaskowych
06.11.2014

31 sierpnia br. wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym rozszerzająca obowiązek stosowania elementów odblaskowych przez pieszych. Znowelizowany przepis nakazuje wszystkim pieszym (bez względu na ich wiek) używania el...

Czytaj więcej

Wznowienie ogólnopolskiego monitoringu zachowań uczestników ruchu drogowego

Wznowienie ogólnopolskiego monitoringu zachowań uczestników ruchu drogowego
06.11.2014

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, po 6 latach przerwy, wznowiony zostanie ogólnopolski monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego1. Monitoring obejmie: pomiary prędkości pojazdów, w tym udział i skalę przekroczeń pr...

Czytaj więcej

Oświadczenie dotyczące kampanii społecznej „10 mniej. Zwolnij!”

Oświadczenie dotyczące kampanii społecznej „10 mniej. Zwolnij!”
06.11.2014

W odpowiedzi na przesłane w dniu dzisiejszym pytania dziennikarzy dotyczące kampanii społecznej "10 mniej. Zwolnij!" uprzejmie informujemy, że zlecająca kampanię Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, miała wiedzę o istnieniu spotu "Reconstruction". N...

Czytaj więcej

Polskie drogi coraz bezpieczniejsze

Polskie drogi coraz bezpieczniejsze
05.11.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podziela intencje Najwyższej Izby Kontroli w zakresie dbałości o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Jesteśmy zgodni ze stanowiskiem NIK, że niemal 3 tys. km dróg krajowych powstałe w ciągu ostatnich 7 lat ...

Czytaj więcej