Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji akcji edukacyjno-informacyjnej


Dodano: 06.11.2014
Warszawa, dnia 13 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

konkursu jednoetapowego na opracowanie koncepcji akcji edukacyjno – informacyjnej przedstawiającej nadmierną prędkość jako najczęstszą przyczynę wypadków drogowych i prezentującej jej negatywne skutki, ogłoszonego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 6 września 2013 r.

W dniu 8 listopada 2013 r. w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, Sąd konkursowy w składzie:

Maciej Mosiej – przewodniczący Sądu konkursowego;
Agata Ogonowska – zastępca przewodniczącego Sądu konkursowego;
Monika Kowalewska – sekretarz Sądu konkursowego;
Paulina Karbowy – członek Sądu konkursowego.

rozstrzygnął Konkurs na opracowanie koncepcji akcji edukacyjno – informacyjnej przedstawiającej nadmierną prędkość jako najczęstszą przyczynę wypadków drogowych i prezentującej jej negatywne skutki.

Do godziny 12:00 dnia 11 października 2013 r. wpłynęło 8 prac konkursowych. Sąd konkursowy dokonał oceny złożonych prac pod kątem kryteriów określonych w Rozdziale VIII Regulaminu konkursu. W wyniku dokonanej analizy Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu nagrody pracy konkursowej o nr identyfikacyjnym 220581.

Po rozstrzygnięciu konkursu Sąd Konkursowy dokonał oficjalnego otwarcia kopert zawierających Identyfikatory Uczestników konkursu.

W wyniku otwarcia kopert i identyfikacji autorów nadesłanych prac konkursowych stwierdzono, że:

Wykonawcą, który złożył nagrodzoną pracę konkursową o nr identyfikacyjnym 220581 jest Polska Fundacja Komunikacji ul. Mydlarska 15 a lok. 13, 04-690 Warszawa.

Wyniki analizy prac konkursowych dokonanej przez Sąd konkursowy wraz ze wskazaniem łącznej liczby punktów przyznanych każdej pracy przedstawia tabela poniżej.

Nr. Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Wartość brutto oferty

Liczba przyznanych punktów

121314 Dźwignia Handlu Sp. z o .o., ul. Mieszczańska 13/ 27, 30-313 Kraków 141 707,70 zł 62,87
146985 Fischer & Zubek Partners Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 49,   00-042 Warszawa 134 562,00 zł 59,94
190112 Fundacja Mazowieckie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, ul. Obrońców Tobruku 21 B/33,01-494 Warszawa 149 939,00 zł 54,91
695477 Link PR, Elżbieta Koncka, ul. Cybernetyki 13/71, 02-677 Warszawa 149 506,50 zł 54,91
220581 Polska Fundacja Komunikacji ul. Mydlarska 15 a lok. 13, 04-690 Warszawa 144 800,00 zł 70,00
123321 PolskaPresse Sp. z o.o. oddział Biuro Reklamy w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa; 133 902,72 zł 67,49
733444 Przejście Stowarzyszenie Pomoc Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych Zabawa 2, 33-133 Wał Ruda 149 000,00 zł 45,69
363636 Studio W Sp. z o.o., Agencja Artystyczna i Reklamowa ul. Podskarbińska 10B/16,       03-833 Warszawa 149 445,00 zł 56,17
Umowa z Wykonawcą, którego praca konkursowa została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta, zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 15 dni, od dnia ustalenia wyników konkursu o wyborze najkorzystniejszej pracy konkursowej.
Przewodniczący Sądu konkursowego

Maciej Mosiej

Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego