Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020


Dodano: 06.11.2014

Zmniejszenie liczby wypadków, obniżenie o połowę liczby zabitych na polskich drogach, ograniczenie o 40 procent ilości ciężko rannych, walka z nadmierną prędkością oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów – to główne założenia Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 przyjętego 20 czerwca 2013 r. przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020 jest kompleksowo opracowaną strategią poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach w latach 2013 – 2020. Oparty jest na pięciu filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna droga, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa.

Program skierowany jest do wszystkich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce, a więc m.in. do parlamentu, rządu, samorządów, zarządców dróg, projektantów dróg, służb nadzoru, a także wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wyznacza konkretne cele do osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: nie więcej niż 2 000 ofiar śmiertelnych i 6 900 ciężko rannych w 2020 roku.

Jego konstrukcja wzoruje się na – uznanych międzynarodowo – sposobach zmierzenia się z problemem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pierwsze z nich zakłada, że człowiek korzystający z drogi będzie zawsze popełniał błędy, a szeroko rozumiany system bezpieczeństwa ma ograniczyć konsekwencje ewentualnego zdarzenia. Drugim ważnym założeniem jest tzw. podejście 4xE, które wyznacza obszary działań i inicjatyw potrzebne do podniesienia stanu bezpieczeństwa na drogach. Są to: inżynieria, nadzór, edukacja oraz ratownictwo.

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 nie jest planem działań, a jedynie programem wyznaczającym kierunek, w jakim należy podążać by osiągnąć zamierzone cele. Konkretne działania zostały zwarte w Programie Realizacyjnym na rok 2013, który 22 maja 2013 roku został przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wciąż zbyt wiele ofiar na drogach

W Polsce prawdopodobieństwo śmierci bądź odniesienia obrażeń przez uczestników ruchu drogowego jest wciąż największe spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Od wielu lat wysiłkiem wielu rządów i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo realizowane są cele stawiane przez takie programy jak „Gambit 2000” czy „Gambit 2005”. Efektem tej pracy jest systematycznie zmniejszanie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Ostatnie 10 lat to blisko 28% mniej zabitych na polskich drogach.

Pliki do pobrania


Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 - 202012.12.20201.3 MB / pdfPobierz