Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

„ZWOLNIJ! Nie bądź baranem… na drodze” – Polacy coraz częściej negatywnie postrzegają łamanie przepisów ruchu drogowego.


Dodano: 03.07.2015

2 lipca 2015r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Sekretariatu KRBRD dotycząca rozpoczęcia kampanii „Bezpiecznie na drogach”, promującej projekt „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Główne cele podejmowanych działań to uświadomienie kierowcom konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz informowanie o roli, jaką odgrywa system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w poprawie bezpieczeństwa. Wykorzystane w kampanii hasło „ZWOLNIJ! Nie bądź baranem… na drodze” nawiązuje do coraz bardziej powszechnej negatywnej społecznej oceny nieodpowiedzialnego stylu jazdy.
Zgodnie z przyjętym w czerwcu 2012 r. przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, celem osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach należy działać w oparciu o 4 priorytetowe obszary: inżynierię, nadzór, ratownictwo oraz edukację. Odzwierciedlają one najbardziej istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach problemy, z uwzględnieniem ich uwarunkowań realizacyjnych. W tym rozumieniu kampania „Bezpiecznie na drogach”, realizowana przez Główny Inspektoratu Transportu Drogowego, ma z jednej strony zapewnić szeroki dostęp społeczny do informacji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również wspierać działanie centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Stanowi zatem istotny element w działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa na polskich drogach.

Widoczna w ostatnich latach poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego to efekt wzmożonych działań instytucji publicznych, ale też konsekwencja zmiany postaw samych kierowców, którzy wykonali w tym zakresie największą pracę. To oni ostatecznie podejmują najważniejsze decyzje, od których zależy życie i zdrowie wielu osób. Dzięki akcjom takim jak „Bezpiecznie na drogach”, czy kampaniom społecznym realizowanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, polscy kierowcy są coraz bardziej świadomi efektów tych decyzji i coraz częściej ich wybory są racjonalne oraz odpowiedzialne – mówi Agata Foks, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Działania kampanii „Bezpiecznie na drogach” skoncentrowane są na dwóch przekazach. Pierwszym – czysto informacyjnym – odwołującym się do statystyk wypadków drogowych oraz specyfiki realizowanego projektu. Wariant ten koncentruje się na opisie elementów centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, a także informacjach na temat zadań, celów oraz efektywności projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”. Druga – kreatywna forma przekazu, wykorzystuje dodatkowo elementy symboliczne i ma na celu przekonać odbiorców, jakie zagrożenie niesie za sobą nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Opiera się ona na wykorzystaniu postaci barana jako alegorii nieodpowiedzialnego zachowania na drodze, w szczególności przekraczania dopuszczalnych limitów prędkości. Hasło kampanii „ZWOLNIJ! Nie bądź baranem… na drodze” sugeruje odbiorcy, że może on jednak uniknąć wejścia w rolę barana, dzięki przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Kampania „Bezpiecznie na drogach” będzie obecna w różnych mediach do końca września 2015 roku.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach to także efekt wzrastającej świadomości kierowców w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Aż 85% Polaków deklaruje, że zdaje sobie sprawę, iż ryzyko wypadku rośnie, a jego konsekwencje mogą być dużo poważniejsze, przy przekroczeniu dozwolonej prędkości zaledwie o 10 km/h, nawet przy dobrych warunkach pogodowych[2]. Zmienia się również nastawienie do niebezpiecznego zachowania na drogach obserwowanego u innych użytkowników dróg. W ubiegłorocznym raporcie przygotowanym przez Instytut Badawczy Millward Brown, we współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, dowiedziono, że jednymi z najczęściej potocznie stosowanych określeń na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość są „wariat” (52% wskazań respondentów) oraz „baran” (38% respondentów)[3]

Polacy w coraz większym stopniu deklarują też zrozumienie i poparcie dla automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. 66% badanych uważa fotoradary za istotny element wpływający na poprawę bezpieczeństwa na drogach, w szczególności w miejscach niebezpiecznych, bądź przy obiektach użyteczności publicznej. 94% respondentów uznało, że fotoradary powinny znajdować się w okolicy szkół i przedszkoli, a 93% uważa, że fotoradary są potrzebne w miejscach, gdzie często dochodzi do wypadków drogowych. 85% badanych akceptuje fotoradary w pobliżu przejść dla pieszych, przy których nie ma sygnalizacji świetlnej, a 59% widzi zasadność instalacji fotoradarów w małych miejscowościach[4].

Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce jest dowodem na to, że komplementarne działania w zakresie inżynierii, edukacji, nadzoru oraz ratownictwa przynoszą wymierne efekty. Niemniej jednak, zgodnie z raportem Komisji Europejskiej “Road safety in the European Union”[5] z marca 2015 roku, Polska wciąż należy do krajów wymagających podjęcia znacznych starań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nasz kraj znajduje się bowiem wśród 5 państw UE, w których odnotowano najwyższy wskaźnik ofiar wypadków drogowych ponad 80 zabitych na milion mieszkańców (w Polsce wynosi on obecnie 84 zabitych na 1 mln mieszkańców). Z tego powodu konieczna jest intensyfikacja działań, mających na celu poprawę sytuacji, a kluczowym czynnikiem, wpływającym na skuteczność działań jest wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach.

[2] Raport KR BRD „Badanie postaw społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Sopot, grudzień 2014
[3] Raport Millward Brown „Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym oczami Polaków”, Warszawa, wrzesień 2014
[4] Ibid.
[5] Raport Komisji Europejskiej “Road safety in the European Union”

Spoty telewizyjne kampanii GITD są dostępne pod poniższymi linkami: