Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zasługujesz na to, aby bezpiecznie wrócić do domu!


Dodano: 28.10.2020

Zagrożenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych, konieczność przestrzegania przez kierowców limitu 50 km/h na godzinę w obszarze zabudowanym, a także uświadomienie kierującym pojazdami konsekwencji przekraczania dopuszczalnych prędkości na drogach – te zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały poruszone w trzech filmach instruktażowych 3D przygotowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

– Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów rządu i dlatego podejmujemy działania edukacyjne, które pozwalają kształtować odpowiednie postawy Polaków. W przygotowanych filmach pokazujemy, że nasze zachowanie za kierownicą ma realny wpływ nie tylko na nasze życie, ale również na innych uczestników ruchu drogowego. Wierzę, że dzięki temu kolejny raz poruszymy wyobraźnię i wpłyniemy na postawy uczestników ruchu – powiedział minister infrastruktury, przewodniczący KRBRD Andrzej Adamczyk.

Około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, głownie piesi. Na tę grupę zwracamy szczególną uwagę, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami osoby te nie są chronione przez karoserię samochodu, nie mogą też liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa. Głównymi przyczynami potrąceń pieszych było nieustąpienie im pierwszeństwa na przejściach dla pieszych. Potrącenia pieszych, których przyczyną było niedostosowanie prędkości, charakteryzowały się tragicznymi skutkami – w prawie co szóstym wypadku zginął człowiek. W tym kontekście bardzo ważne jest przestrzeganie limitu prędkości 50 km/h, obniża to bowiem ryzyko utraty życia przez pieszego w wypadku. Drastyczne łamanie dopuszczalnych limitów prędkości to jedna z głównych przyczyn śmierci kierujących pojazdami i współpasażerów. W 2019 roku w ogólnej liczbie poszkodowanych w wypadkach największy odsetek stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasażerowie (52,7%).

Właśnie dlatego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała filmy, które mają dotrzeć do internautów – uczestników ruchu drogowego. Wpisuje się to w szereg działań dotyczących poprawy BRD podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Wszystkie trzy filmy zostały wykonane w formie animacji w technologii 3D i mają na celu podnieść świadomość uczestników ruchu drogowego – kierowców i pieszych w zakresie prawidłowych wzorców zachowań w określonej sytuacji drogowej.

– Podejmujemy wysiłki budowy nowoczesnej infrastruktury, ale także realizujemy działania edukacyjne, które mają na celu zmianę postaw i zachowań użytkowników w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy po modernizowanej i nowej infrastrukturze drogowej. Przygotowanie filmów instruktażowych 3D to jedno z wielu zadań tego typu realizowanych w obszarze edukacji – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zapraszamy do obejrzenia filmów!