Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wznowienie ogólnopolskiego monitoringu zachowań uczestników ruchu drogowego


Dodano: 06.11.2014

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, po 6 latach przerwy, wznowiony zostanie ogólnopolski monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego1. Monitoring obejmie: pomiary prędkości pojazdów, w tym udział i skalę przekroczeń prędkości, poziom stosowania pasów bezpieczeństwa, fotelików dziecięcych, kasków ochronnych oraz stopień korzystania z telefonów komórkowych w trakcie kierowania pojazdem.

Badania prowadzone będą we wszystkich województwach i obejmą lokalizacje zarówno w terenie zabudowanym (w tym w stolicach województw) jak i niezabudowanym oraz kategorie dróg – od autostrad po drogi powiatowe. W porównaniu do monitoringu prowadzonego w latach 2002-2008 zwiększona została liczba lokalizacji oraz kategorii danych by dać możliwie pełen obraz sytuacji zarówno w skali kraju jak i każdym województwie z osobna.

Tego typu systematyczne badania, stosowane szeroko w wielu krajach, dzięki możliwości śledzenia zmian zachowań w czasie stanowią podstawę do oceny skuteczności polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pomiary prowadzone będą przez konsorcjum Instytutu Transportu Samochodowego oraz firmy Heller Consult sp. z o.o. Wykonawcy wyłonieni zostali w przetargu nieograniczonym i prowadzić będą badania do końca 2015 r.

Pliki do pobrania


opis przedmiotu zamówienia / szczegółowy zakres monitoringu12.12.20200.4 MB / pdfPobierz