Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wzmocnienie bezpieczeństwa w regionach


Dodano: 02.12.2014

O wyzwaniach oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwo na drogach, rozmawiali Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz oraz Sekretarze Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podczas spotkania, które odbyło się w Jachrance 24-25 listopada 2014 r., Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz podkreślił znaczenie rzeczowej rozmowy oraz potrzeby wzmocnienia wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.- Mamy wiele do zrobienia ale tylko dzięki wspólnej koncepcji, wdrażaniu Programów Realizacyjnych, kształceniu użytkowników dróg oraz pracy z najmłodszymi możemy realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w regionie – zaznaczył.

Zorganizowane przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego spotkanie poprowadziła Sekretarz Krajowej Rady BRD Agata Foks, prezentując proces wdrażania Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 oraz główne problemy dotyczące stanu bezpieczeństwa na polskich drogach w ujęciu regionalnym.

Dyskusja poświęcona była także systemowemu podejściu do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, które zostało zaprezentowane przez dr Joannę Żukowską. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że coroczne spotkanie jest kluczowe dla analizy i oceny stanu BRD w poszczególnych regionach. Wskazali, że należy działać na rzecz wzmocnienia rangi Krajowej Rady BRD oraz utrzymania szerokiej współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

W czasie rozmowy omówiono także zagadnienia prawne związane z podejmowanymi przez MIiR działaniami w ramach poprawy zmian legislacyjnych na rzecz wprowadzenia alkolocków i prewencji przeciwalkoholowej. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz podkreślił, że Wojewódzkie Rady BRD mogą liczyć na wsparcie Krajowej Rady BRD jako instytucji koordynującej działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwo na drogach.

Wzmocnienie bezpieczeństwa w regionach