Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wyniki Konkursu | Plastycznego pt.: „Zaprojektuj odblask. Jaki odblask chciałbym nosić”


Dodano: 04.01.2016

W dniu 14 grudnia 2015 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „Zaprojektuj odblask. Jaki odblask chciałbym nosić”.

Po dokonaniu oceny prac, wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach:

I kategoria wiekowa – wiek 3-5 lat: ZSP nr 1 Przedszkole Publiczne nr 22, ul. Ofiar Firleja 14, 26-600 Radom, grupa V
II kategoria wiekowa – wiek 6-8 lat: Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Grzybowska 35, 00-855 Warszawa, klasa IIa
III kategoria wiekowa – wiek 9-12 lat: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńsku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 8, 97-360 Kamieńsk, kl. VIb

Ponadto przyznano nagrody specjalne w każdej z poszczególnych kategorii wiekowych:

I kategoria wiekowa – wiek 3-5 lat: Przedszkole Niepubliczne Żyrafa – Oddział Os. Wschód, ul. Skrowaczewskiego 60, 96-300 Żyrardów
II kategoria wiekowa – wiek 6-8 lat: Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku, ul. Szewczyka 6, 44-213 Rybnik, kl. IIc
III kategoria wiekowa – wiek 9-12 lat: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki, Karta Rowerowa – Koło rowerowe

Nagrody zostaną rozesłane pocztą kurierską.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za wykonanie prac i udział w konkursie.