Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wyjaśnienia ws. Programu Realizacyjnego 2015-2016


Dodano: 02.06.2015

Program Realizacyjny 2015-2016 (dalej: Program) to zbiór zadań, których realizacja ma służyć wykonaniu strategicznych priorytetów, zdefiniowanych w „Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020”. Należy zauważyć, że w Programie umieszczono jedynie ponadstandardowe zadania dla poszczególnych członków KRBRD. Realizacja Programu stanowi tym samym „wartość dodaną” do zadań statutowych członków KRBRD, przez co ma wpłynąć na przyspieszenie osiągania poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach w stosunku do codziennych zadań jednostek zaangażowanych w ich realizację.

Zadanie „Zniesienie tolerancji pomiaru urządzeń automatycznego nadzoru nad zachowaniami w ruchu drogowym” zostało wskazane w Programie w obszarze „Legislacja” i przypisane do MIIR jako lidera odpowiedzialnego za wykonanie zadania. Nie oznacza to jednak, że strona rządowa będzie procedować osobny projekt mający na celu realizację tego zadania.

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Kierownictwa MIiR, na którym Pełnomocnik Rządu ds. regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa w transporcie i w ruchu drogowym, Pan Paweł Olszewski, zaprezentował projekty kluczowe w obszarze bezpieczeństwa w transporcie, proponowane do realizacji przez Rząd. Projekty te zostały wytypowane w oparciu o filary Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Projekt, o którym mowa powyżej wśród nich się nie znajduje.

Lista projektów kluczowych do realizacji przez Rząd w obszarze bezpieczeństwa w transporcie zostanie zaprezentowana opinii publicznej w najbliższym czasie.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju