Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

#Włącz Myślenie i wyłącz telefon


Dodano: 17.04.2015

Ponad 120 tysięcy osób ukarano w 2014 roku za używanie telefonu komórkowego w czasie prowadzenia auta. To prawie 4 razy więcej niż w roku 2012. Najnowszy raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odsłania niepokojące nawyki polskich kierowców.

„Z analiz wynika, że problem używania przez kierowców telefonów komórkowych narasta. Jak wynika zaś z badań ekspertów zarówno polskich jak i międzynarodowych, kierowcy często nie są świadomi niebezpieczeństwa jakie im zagraża albo jakie stwarzają takim zachowaniem” – mówi Agata Foks Sekretarz Krajowej Rady BRD.

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, konsorcjum Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Heller Consult sp. z o. o. zbadało ilu kierujących pojazdami korzysta podczas jazdy z telefonów komórkowych trzymanych w ręku. Próba objęła 102 096 kierujących pojazdami. Doprecyzowanie jak korzystamy z urządzeń mobilnych jest istotne z uwagi na fakt, że przepisy precyzyjnie wskazują sposób, w jaki można posługiwać się telefonami komórkowymi podczas jazdy. Mówi o tym art. 45 pkt 2. Prawa o ruchu drogowym: „ Kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku”. Dla kierowców oznacza to, że jedyną alternatywą jest stosowanie zestawów słuchawkowych lub głośnomówiących.

Wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących samochodami osobowymi wyniósł 4,1 %. Badanie pokazuje, że to więcej kobiet (4,8%) niż mężczyzn (3,9%) korzystało z telefonów podczas jazy w 2014 roku. Były to głównie osoby młode (18 -24 lata) – 4,4 %, zaś najmniej rozmów przeprowadziły osoby starsze (61 lat i więcej) – 1,8 %. Pomiary pokazały, że więcej kierujących samochodami osobowymi korzystało z telefonów komórkowych na obszarze zabudowanym – 4,4% niż niezabudowanym – 3,6%, a biorąc pod uwagę rodzaj drogi –najczęściej na drogach w miastach wojewódzkich – 4,5 %,najrzadziej na drogach ekspresowych i powiatowych – 2,9 %. Wskaźnik obejmujący kierujących pozostałymi pojazdami (ciężarowymi, dostawczymi, motocyklami, motorowerami i rowerami) wyniósł w ubiegłym roku 5,4 %.

„Zdaniem międzynarodowych ekspertów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, korzystanie z telefonu podczas jazdy wpływa negatywnie na możliwość kontroli prowadzenia pojazdu, zwiększając tym samym ryzyko spowodowania wypadku. Trzymając w ręku telefon kierowca nie ma możliwości chwycenia pewnie kierownicy, włączenia kierunkowskazu, czy zmiany biegu. To samo dotyczy pisania SMS-ów podczas jazdy. Kierowca, głównie młody, uważa że przyciśnięcie paru klawiszy zajmie mniej czasu niż rozmowa, zapominając o tym, że podczas pisania spogląda na ekran telefonu i nie patrzy na drogę” – dodaje Agata Foks, sekretarz KRBRD.

W przeprowadzonym przez KRBRD w 2014 roku badaniu opinii publicznej, na pytanie jak często podczas jazdy samochodem/motocyklem rozmawia Pan(i) przez telefon komórkowy, aż 64% kierowców zadeklarowało, że rozmawia odpowiednio: rzadko (26%), czasami (27%), często (7%) i bardzo często (4%).

W których regionach kraju rozmawiamy najwięcej ?

Najwyższy wskaźnik stosowania telefonów podczas jazdy, wśród wszystkich 16 regionów zanotowano w województwach: dolnośląskim (7,2%), mazowieckim (6,0%) i pomorskim (5,8%). Najniższy w województwach: warmińsko-mazurskim (2,2%), lubuskim (2,3%) i łódzkim (2,9%).

Pliki do pobrania


Korzystanie-z-telefonow-komorkowych-przez-kierujacych-pojazdami-w-Polsce-w-2014-r12.12.20200.8 MB / pdfPobierz