Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uchwała KRBRD w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących zwiększenia liczby osób stosujących pasy bezpieczeństwa


Dodano: 26.12.2014

W dniu 15 lipca br. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących zwiększenia liczby osób stosujących pasy bezpieczeństwa.

Rekomendacje KRBRD dotyczą:

1. promowania wyposażenia wszystkich nowo wyprodukowanych samochodów sprzedawanych na terenie Polski zarówno w wizualne, jak i dźwiękowe urządzenia syganlizujące niezapięcie pasów bezpieczeństwa na każdym zajętym miejscu w pojeździe;

2. dalszej intensyfikacji działań Policji w odniesieniu do sprawdzenia obowiązku stosowania pasów bezpieczeństwa podczas każdej kontroli, w szczególności na drogach powiatowych i gminnych oraz w samochodach ciężarowych;

3. podniesienie dotychczasowych sankcji za naruszenie przepisów prawnych dotyczących stosowania pasów bezpieczeństwa.

Realizując powyższe założenia m.in. przekazano zalecenia ministerstwom, urzędom wojewódzkim i marszałkowskim by w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy pojazdów znajdował się wymóg wyposażenia w urządzenia sygnalizujące niezapięcie pasów bezpieczeństwa na każdym zajętym miejscu w pojeździe.

Realizacja postanowień pkt. 2 i 3 uchwały znajduje się w zakresie kompetencji odpowiednio: Policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Rekomendacje KRBRD powstały w odpowiedzi na najnowsze dane pokazujące znaczną liczbę osób, które nie stosują tego skutecznego i obowiązkowego wyposażenia pojazdów oraz tragicznymi konsekwencjami takich zachowań.

Badania przeprowadzone w 2013 roku na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazały, że w samochodach osobowych pasy bezpieczeństwa stosowało ok. 80% kierowców i pasażerów (83% – kierowcy, 87% – pasażerowie z przodu, 59% – pasażerowie z tyłu), przy czym stopień zapinania pasów spada wraz z klasą drogi i jest najniższy na drogach powiatowych. Pomimo, iż w porównaniu do poprzedniego badania, przeprowadzonego w 2008 r., nastąpił wzrost poziomu zapinania pasów bezpieczeństwa (ok. 6% w ciągu 6 lat), to w stosunku do większości krajów Unii Europejskiej, w Polsce wciąż odnotować można znaczny odsetek osób, które nie stosują się do tego obowiązku.

Ponadto dane Komendy Głównej Policji wskazują na znaczną liczbę ofiar wypadków, które nie posiadały zapiętych pasów bezpieczeństwa. Tylko w latach 2009-2013 aż u 648 zabitych i 1641 rannych (kierujących i pasażerów) stwierdzono brak zapiętych pasów, zaś w samym roku 2013 – u 133 zabitych i 257 rannych. Warto zauważyć, że liczby te mogą być zaniżone z powodu trudności w rozpoznaniu na miejscu wypadku faktu niestosowania przez uczestników ruchu tego rodzaju zabezpieczeń.

Realizacja zadań rekomendowanych do podjęcia w uchwale powinna przyczynić się do zwiększenia liczby osób stosujących pasy bezpieczeństwa, a co za tym idzie zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i rannych na polskich drogach.

Pliki do pobrania


uchwala-Nr-5-KRBRD-z-dnia-15-lipca-2014-r_-ws_-przyjcia-rekomendacji-dot_-zwikszenia-liczby-osb-stosujcych-pasy-bezpieczestwa12.12.20200.9 MB / pdfPobierz