Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkolenie połączone z XV konferencją profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych Sił Zbrojnych RP.


Dodano: 23.06.2023

Szkolenie połączone z XV konferencją profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych Sił Zbrojnych RP.

Celem konferencji jest podniesienie świadomości w zakresie zasad działalności profilaktycznej i prewencyjnej w ruchu drogowym oraz wymiana doświadczeń w zakresie metodyki profilaktycznego oddziaływania na kierowców.

Konferencja odbędzie się w Olsztynie.