Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych


Dodano: 04.11.2022

Organizacje międzynarodowe już pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęły zwracać szczególną uwagę na tragiczne skutki wypadków drogowych i zbyt dużą liczbę ofiar śmiertelnych. Śmierć i urazy, jako konsekwencje wypadków drogowych są traumatycznymi przeżyciami. Dotyczą często ludzi młodych i pozostawiają na wiele lat długotrwałe skutki w postaci kalectwa i urazów psychicznych. Często ofiary wypadków są pozostawione same sobie bez wsparcia i pomocy. Istnieje więc potrzeba zwracania uwagi całego świata i przypominania, że my wszyscy, jako uczestnicy systemu transportowego jesteśmy współodpowiedzialni za ofiary złego funkcjonowania tego systemu. Tak zrodziła się idea publicznego wyrażenia pamięci o ofiarach wypadków drogowych.

Po raz pierwszy Dzień Pamięci był obchodzony w 1993 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. Inicjatywę tę poparł Papież Jan Paweł II polecając, w tym dniu modlitwom wiernych ofiary wypadków i ich rodziny.

W dniu 26 października 2005 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims). Rezolucja była zaproszeniem skierowanym do państw członkowskich i organizacji międzynarodowych do obchodów tego dnia będących wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych oraz ich najbliższych.

Co roku na drogach na całym świecie ginie 1,3 miliona ludzi, a około 50 milionów zostaje rannych. Tylko w latach 2011-2020 na drogach UE zginęło ponad 6000 dzieci w wieku do 14 lat.

W 2016 roku została podpisana „Deklaracja dotycząca współpracy w zakresie pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wspierania działań edukacji społecznej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”, która stanowiła podkreślenie woli i chęci coraz szerszej współpracy w Polsce parterów na rzecz wsparcia filaru opieki powypadkowej i realizacji zadań edukacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W Polsce Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych jest obchodzony w Zabawie koło Tarnowa, przy jedynym w kraju pomniku ofiar wypadków drogowych „Przejście”. W ramach wydarzenia w Zabawie odbywają się uroczystości kościelne, zaświecenie symbolicznego światła pod pomnikiem ofiar wypadków, posadzenie drzewa pamięci, spotkanie z rodzinami ofiar i warsztaty terapeutyczne.

W 2020 roku europejskie obchody dnia pamięci oficjalnie dołączyły do polskich obchodów. W związku z 15-letnią historią obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Polsce i Europie została zorganizowana dwujęzyczna wystawa, a przedstawiciele: Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej,  Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, Europejskiej Federacji Ofiar Ruchu Drogowego oraz Brytyjskiej organizacji na rzecz ofiar wypadków drogowych wystosowali do uczestników obchodów w Polsce w dniu 15 listopada 2020 r. krótkie wypowiedzi.

Obchodom Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w dniu 15 listopada 2020 r. towarzyszyła wystawa również w wersji on-line. Celem wystawy było zwrócenie uwagi na potrzebę budowy systemu opieki powypadkowej, w oparciu o specjalistyczne centra leczenia traumy, przedstawienie losów ofiar wypadków jako elementu profilaktyki zagrożeń na drodze, historii i wagi realizacji obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Polsce jako elementu edukacji ogólnospołecznej w zakresie przeciwdziałania negatywnym postawom i zachowaniom na drodze.

20 listopada 2022 roku w Zabawie koło Tarnowa odbędą się uroczystości obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, zorganizowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków
i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście” oraz Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uroczystości będą również dostępne w wersji on-line na profilach społecznościowych organizatorów.

Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w obchodach osobiście, przygotowaliśmy transmisję on-line dostępną 20 listopada pod linkiem: