Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sprawdź przez który region Polski przejedziesz najbezpieczniej!


Dodano: 18.09.2015

Opolszczyzna to region o najwyższym stopniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce. Na przeciwległym krańcu skali znajdują się województwa: mazowieckie, łódzkie, śląskie i małopolskie. W pozostałych regionach ryzyko zdarzeń drogowych oceniane jest jako średnie lub małe. To wnioski z raportu „Ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na obszarach województw i powiatów” przygotowanego na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce systematycznie się poprawia, jego poziom różni się jednak w poszczególnych rejonach kraju. Przygotowany na zlecenie Sekretariatu KRBRD Raport wskazuje najbardziej i najmniej bezpieczne jednostki terytorialne w podziale na poszczególne rodzaje wypadków, okoliczności i grupy ryzyka. W niechlubnych statystykach przoduje Mazowsze – tutaj w wypadkach drogowych ginie i odnosi ciężkie obrażenia najwięcej osób. Najbezpieczniej jest na drogach województwa opolskiego.

Szczegółowa analiza

W raporcie wyszczególniono kategorie zdarzeń drogowych – zderzenia czołowe, boczne, wypadnięcia z drogi, prędkość i wypadki w porze nocnej – oraz grupy ryzyka uwzględniające pieszych, rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów, dzieci, osoby starsze, młodych kierowców i uczestników ruchu będących pod wpływem alkoholu.

Ryzyko społeczne, które było oceniane dla wszystkich województw i powiatów to możliwość wystąpienia określonej kategorii strat (osobowe lub ekonomiczne) na analizowanym obszarze w przyjętej jednostce czasu. Odnosi się ono do całych grup społecznych na wybranym terytorium. Zatem ryzykiem jest strata (liczba wypadków, ofiar wypadków, a także wielkość kosztów poniesionych w wypadkach drogowych) w przyjętym okresie czasu (najczęściej w przeliczeniu na rok), na wybranym obszarze (kraj, region, powiat, miasto) i odcinku drogi lub obiekcie drogowym. Do oceny ryzyka przyjęty został okres trzech lat 2012 – 2014 co umożliwiło wyeliminowanie wpływu wahań okresowych lub zmiany liczby zdarzeń spowodowanych np. czynnikami atmosferycznymi (długa i śnieżna zima), które mogłyby mieć wpływ na wyżej wymienione miary.

Wskazanie kierunków działań

Zdiagnozowane ryzyko społeczne jakie niniejszym raportem przekazujemy na ręce zarządów drogowych oraz innych instytucji zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego jak policja, służby ratownicze czy służba zdrowia, poprzez wskazanie najbardziej zagrożonych elementów systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego, daje podstawy do podejmowania decyzji odnośnie kierunków planowanych interwencji, a tym samym efektywnego wydatkowania budżetu przewidzianego na bezpieczeństwo zarządzanej infrastruktury drogowej. Wnioski z badania pozwalają bowiem na ukierunkowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (z zakresu nadzoru, inżynierii, edukacji czy ratownictwa) w miejscach o największym ryzyku utraty życia i zdrowia w ruchu drogowym oraz o najwyższych kosztach społecznych powodowanych przez zdarzenia drogowe i ich następstwa.

Koszty społeczne wypadków

W latach 2012-2014 w 16 województwach odnotowano 108 073 wypadków, w których 132 660 osób odniosło obrażenia, w tym 35 505 ciężkie a 10 133 poniosło śmierć. Koszt wypadków wyniósł prawie 83 mld zł. Największą liczbę wypadków odnotowano w województwie śląskim i mazowieckim (odpowiednio 13 594, 13 496), a najmniej w województwie podlaskim, lubuskim i opolskim (2203, 2269, 2328). W związku z dużą korelacją wypadków i ofiar rannych, te same województwa mają odpowiednio najwięcej i najmniej rannych. Zdecydowanie najwięcej osób poniosło śmierć w wypadkach na terenie województwa mazowieckiego (1664). W drugim pod tym względem województwie wielkopolskim, liczba ofiar jest prawie dwa mniejsza (872). Najmniej ofiar śmiertelnych odnotowano w województwach: lubuskim i opolskim (odpowiednio 274 i 282).

Poziom ryzyka przedstawiono za pomocą pięciostopniowej skali: kolor zielony oznacza najniższą klasę ryzyka (czyli najwyższy poziom bezpieczeństwa), a kolor czarny najwyższą klasę ryzyka (czyli najniższy poziom bezpieczeństwa). W przyjętej klasyfikacji poziomu bezpieczeństwa ruchu w pięciu klasach dla powiatów i województw (A, B, C, D, E), granice klas określono na podstawie rozkładu liczby ofiar ciężko rannych i śmiertelnych na drogach z lat 2012 – 2014. Ostatnia klasa (E) obejmuje ok. 20 % najbardziej niebezpiecznych powiatów i województw.