Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spotkanie przedstawicieli Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Sekretarzami Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Dodano: 17.04.2019

W dniu 12 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie przedstawicieli Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Sekretarzami Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podczas spotkania omawiano między innymi stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018 roku oraz stan bezpieczeństwa za I kwartał 2019 roku. Omówiono aktualne problemy i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie wojewódzkim i krajowym oraz uzgodniono zintensyfikowanie współpracy pomiędzy KRBRD – WRBRD w 2019 roku.

Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Konrad Romik przedstawił projekty i działania realizowane oraz zaplanowane do realizacji w 2019 roku przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Na zakończenie spotkania została podpisana umowa na realizację ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do osób powyżej 60 roku życia dotyczącej poprawy bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowego pn. „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie.”, która będzie prowadzona w 94 powiatach we wszystkich 16 województwach w formie warsztatów w roku bieżącym.

Już niedługo wiecej na:
http://seniornadrodze.pl/