Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spotkanie ekspertów BRD państw Grupy Wyszehradzkiej


Dodano: 23.04.2021

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber i sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik wzięli udział w międzynarodowej wideokonferencji poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego. W zorganizowanym 22 kwietnia 2021 r. w ramach prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej spotkaniu uczestniczyli także eksperci z Czech, Słowacji i Węgier oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej, Europejski Koordynator ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego Matthew Baldwin.

Kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest priorytetem polskiego rządu. Chcemy, aby użytkownicy dróg mieli poczucie, że z jednej strony mają określone obowiązki dotyczące zachowania na drodze, z drugiej zaś państwo dba o ich bezpieczeństwo. Dlatego tworzymy przepisy, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa oraz prowadzimy prace inwestycyjne, tak aby infrastruktura, z której korzystają piesi i kierowcy, była jeszcze bezpieczniejsza – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Sekretarz KRBRD Konrad Romik przedstawił działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. W grudniu 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek formowania korytarzy życia, dzięki czemu służby ratownicze mogą sprawnie dojechać na miejsce zdarzenia drogowego i szybciej udzielić pomocy poszkodowanym. Ta sama ustawa wprowadziła jazdę na suwak, czyli naprzemienne włączanie się do ruchu, co sprzyja płynności i bezpieczeństwu jazdy na zwężającej się drodze. Działania te pozytywnie oceniają służby ratownicze, bo ułatwiają wykonywanie ich odpowiedzialnych zadań, zwłaszcza w czasie pandemii.
Nasze działania przynoszą efekty. W 2019 r. w wyniku wypadków drogowych zostało poszkodowanych o ok. 2000 osób mniej niż w 2018 r., zaś w roku 2020, który był rokiem szczególnym ze względu na pandemię COVID-19, nastąpiły znaczące spadki wszystkich wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego: liczby wypadków i kolizji oraz osób poszkodowanych w tych zdarzeniach – powiedział sekretarz KRBRD Konrad Romik.
Wiceminister Rafał Weber zaprezentował także opracowaną w Ministerstwie Infrastruktury nowelizację przepisów dotyczących m.in. ochrony i bezpieczeństwa pieszych, zarządzania prędkością i uspokojenia ruchu.
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w exposé premiera Mateusza Morawieckiego, od 1 czerwca tego roku piesi wchodzący na przejście dla pieszych będą mieli pierwszeństwo. Zrównana zostanie dozwolona prędkość maksymalna na drogach w obszarze zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy, a na drogach szybkiego ruchu trzeba będzie zachowywać odpowiedni odstęp od pojazdów – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Uczestnicy konferencji omówili główne problemy i wyzwania obszaru BRD oraz doświadczenia w zakresie rozwiązań wprowadzających poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach w państwach Grupy V4.