Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spot informacyjny nr 1 „Nowe przepisy. Wspólne bezpieczeństwo!”


Dodano: 12.08.2022

Spot informacyjny „Nowe przepisy. Wspólne bezpieczeństwo!”, w związku ze zmianami przepisów prawa ruchu drogowego, które weszły w życie w dniu 1 czerwca 2021 r.

Kampania realizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nowe przepisy weszły w życie w dniu 1 czerwca 2021 r. – Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 463).

Zapraszamy do obejrzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=dfIISZHJ7SQ