Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Safe and Sober


Dodano: 23.09.2014

26 maja 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach kampanii „Safe & Sober” (Bezpieczny i trzeźwy) organizowanej przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC). Kampania „Safe & Sober” prowadzona jest od 2007 roku, a jej celem jest zmotywowanie polityków, przedsiębiorców, a także innych osób i organizacji do podejmowania konsekwentnych działań na rzecz ograniczenia wypadków drogowych z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu i ich skutków.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a gospodarzami byli: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Instytut Transportu Samochodowego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele:

 • Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu,
 • Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
 • Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Komendy Głównej Policji,
 • Instytutu Transportu Samochodowego,
 • Partnerstwa dla Bezpieczeństwa,
 • Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy BRD,
 • Instytutu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego,
 • Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym,
 • Polskiego Związku Motorowego,mediów.

Podczas spotkania kilkudziesięciu europejskich specjalistów z zakresu bezpieczeństwo w ruchu drogowym miało możliwość zapoznania się z kierunkami prac oraz rekomendacjami dotyczącymi walki z nietrzeźwymi uczestnikami ruchu drogowego (ze szczególnym uwzględnieniem kierujących pojazdami), w tym z metodami wdrażania blokad alkoholowych. Według Dyrektora ETSC mogą one rocznie uratować 5,5 tys. osób. Na spotkaniu zaprezentowano m.in. metody walki z nietrzeźwymi kierowcami, problemy związane z kształtowaniem i egzekucją przepisów prawa w tym zakresie (m.in. określenie dopuszczalnego limitu stężenia alkoholu we krwi), a także rozwiązania ukierunkowane na ograniczenie skali tego zjawiska w grupach początkujących kierowców, czy we flotach pojazdów ciężarowych i autobusów.

Zarówno Antonio Avenoso (Dyrektor Wykonawczy ETSC), Maciej Mosiej (Sekretarz KRBRD) oraz Marcin Ślęzak (Dyrektor ITS) podkreślili znacznie wspólnych przedsięwzięć oraz potrzebę wymiany dobrych praktyk, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Moderatorem dyskusji była Pani Ilona Buttler – psycholog transportu, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego.

Prezentacje przedstawione na spotkaniu:
Polski Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020- Maciej Mosiej – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Problem alkoholu w ruchu drogowym w UE: Ilyas Daoud, Project Manager, European Transport Safety Council
Problem alkoholu w ruchu drogowym w Polsce: Borys Burzawa, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Odpowiedzialność prawna kierowców prowadzących pojazd po spożyciu alkoholu: Prof. Ryszard Stefański, Katedra Prawa Karnego, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, były Zastępca Prokuratora Generalnego
Rozwój blokad alkoholowych: Karl Pihl, EU Regulatory Affairs Manager, Volvo Group
Punkt widzenia producenta: Stephane Vialettes, Managing Director, Alcolock France SAS
Plaga kontrolowana. Wdrożenie blokad alkoholowych w Polsce: Sebastian Szajter. Noidss Sp. z o.o.
Ocena fińskiego programu reedukacyjnego i nowe rozwiązania prewencyjne: Kimmo Pylväs, Chief Adviser, Finnish Transport Safety Agency (TRAFI)
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: Anders Lukowski, Business Excellence Manager, Arriva Denmark