Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ruszyła kampania społeczna „Kierujesz życiem”


Dodano: 18.08.2017

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ruszył z nową kampanią społeczną „Kierujesz życiem”. Kampania ma trafić głównie do młodych kierowców, którzy – jak wskazują statystyki Policji – charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków.

Nowy spot Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma zwrócić uwagę na problem dostosowania prędkości do warunków ruchu. Pamiętajmy, że ograniczenie pokazane na znaku to prędkość maksymalną w dobrych warunkach. Przypominamy o tym, bo każde uratowane na drodze życie i ochronione zdrowie jest warte tego, by powtarzać informacje o zasadach bezpiecznej jazdy i ograniczonego zaufania do innych użytkowników drogi – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Kampania ma na celu kształtowanie świadomości oraz zachęcenie odbiorców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie obowiązujących limitów prędkości jazdy oraz dostosowania tej prędkości do warunków ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców w grupie wiekowej 18-24 lata.

W 2016 r. w 33 664 wypadkach drogowych śmierć poniosło 3026 osób, a 40 766 zostało rannych. Z danych Policji za ubiegły rok wynika, że szczególną uwagę należy zwrócić na wypadki spowodowane w wyniku niedostosowania prędkości jazdy do warunków ruchu, ponieważ nadal jest to główna przyczyna wszystkich wypadków na polskich drogach z udziałem kierujących.

Grupa tzw. „młodych kierowców”, w wieku 18-24 lata, charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków. W 2016 r. byli oni sprawcami 20% wypadków powstałych z winy kierujących, w których zginęły 542 osoby, a 7 790 zostało rannych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka.

Kampania poprzedza rozpoczynającą się w przyszłym tygodniu akcję Policji „Prędkość”, mającą na celu kontrolę przestrzegania prawa w zakresie dopuszczalnych limitów prędkości, a tym samym ograniczenie liczby zdarzeń drogowych poprzez dyscyplinowanie tych kierowców, którzy prowadzą pojazdy z większą od dozwolonej prędkością lub w inny sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prosi o udostępnianie filmu, aby komunikat dotarł do jak najszerszej grupy odbiorców.

Nasz wspólny cel to poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym (ograniczenie liczby wypadków drogowych, a tym samym liczby zabitych i rannych).

„Making of” z planu zdjęciowego kampanii KRBRD pn. „Kierujesz życiem”