Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ruszają szkolenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego „Droga z klasą – cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego”


Dodano: 24.09.2020

Brak znajomości przepisów ruchu drogowego jest jedną z głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń i wypadków na polskich drogach. Już od najmłodszych lat ludzie uczą się zasad ruchu drogowego poprzez zabawę, obserwację zachowań oraz naukę w szkole. Dlatego też tak ważne jest, aby programy nauczania w możliwie jak najszerszym stopniu obejmowały tematykę bezpieczeństwa oraz zasady, które powinny być stosowane przez uczestników ruchu drogowego.

Duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ma systemowa i efektywnie prowadzona edukacja we wszystkich obszarach bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki. Należy pamiętać, iż zasady i wzory zachowań nabywane od najmłodszych lat są wykorzystywane w dalszym życiu, jak również przekazywane młodszym pokoleniom.

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z brakiem znajomości zasad ruchu drogowego, a w efekcie wysokiej liczby wypadków 6 sierpnia 2020 roku Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisał umowę z firmą MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp.k. na realizację projektu pn. „Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego” polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównym celem szkoleń jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki dzieci i młodzieży, od nauczania przedszkolnego, poprzez szkołę podstawową, aż do szkoły ponadpodstawowej oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli, uzupełnienie ich stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na temat prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży jest jednym z elementów systemu działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy dążyć do ukształtowania w uczniach pożądanych postaw oraz do wyposażenia ich w umiejętności potrzebne w życiu codziennym. Szkolenia dla nauczycieli pozwolą na wsparcie systemu edukacji, dzięki czemu uczniowie zyskają wiedzę o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz jak bezpiecznie w nim uczestniczyć. Nowe narzędzie będzie z pewnością niezmiernie pomocne i chętnie wykorzystywane przez kadrę nauczycielską – powiedział przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Zapraszamy do zapisów!

 

https://drogazklasa.pl/