Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ruszają szkolenia BRD dla zarządców dróg samorządowych


Dodano: 05.06.2019

W ciągu dwóch najbliższych lat prawie 3 tysiące osób odpowiedzialnych za drogi lokalne uzyska wiedzę o najnowszych rozwiązaniach inżynieryjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4 czerwca 2019 r. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisał umowę z firmą Usability Lab na przeprowadzenie cyklu szkoleń w tym zakresie dla samorządowych zarządców dróg.

– Podpisana dziś umowa na szkolenia dla pracowników samorządów jest kolejnym dowodem, jak wielką wagę rząd Prawa i Sprawiedliwości przywiązuje do poprawy stanu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowników. Bardzo dziękuję Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za podjęcie się tego zadania, a wykonawcy życzę powodzenia – powiedział obecny na uroczystości podpisania umowy wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Celem projektu jest przedstawienie kadrze zarządzającej drogami samorządowymi najnowszych rozwiązań inżynieryjnych pozwalających na poprawę BRD oraz podniesienie ich kwalifikacji w kwestii praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Szkolenia są adresowane do zarządców dróg lokalnych wszystkich kategorii, od dróg gminnych do wojewódzkich.

Projekt obejmie wszystkie województwa, a docelowo w ciągu dwóch najbliższych lat planowane jest przeprowadzenie blisko 90 cykli szkoleń dla około 3 tysięcy osób. Zajęcia będą trwały 3 dni i obejmą zarówno kwestie teoretyczne jak i praktyczne, w tym prace terenowe. Prowadzącymi szkolenia będą doświadczeni inżynierzy oraz audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– To pierwszy projekt KRBRD o tak dużej skali skierowany do samorządów, który jest odpowiedzią na zgłaszane przez nie od wielu lat postulaty dotyczące wymiany informacji i dobrych praktyk w dziedzinie BRD. Zamówienie publiczne poprzedziliśmy wnikliwą ankietą wśród samorządowców odnośnie ich oczekiwań w kwestii zakresu szkolenia. Warto zaznaczyć, że opinie nadesłało blisko tysiąc podmiotów – podkreślił sekretarz KRBRD Konrad Romik.

Projekt „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego wartość to 4 mln 635 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej sięga 85%.

Projekt jest też realizacją zadania S6 Programu Realizacyjnego 2018-2019, który jest aktem wykonawczym do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Jest to kolejne działanie KRBRD na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach samorządowych. W lipcu 2018 r. minister infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach lokalnych.