Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rusza kurs e-learningowy poszerzający wiedzę z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego


Dodano: 10.06.2021

Kurs e-learningowy poszerzający wiedzę z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest ostatnim elementem szkoleń dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, który jest realizowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od 2019 roku.

Szkolenia BRD są odpowiedzią Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na zgłaszane od wielu lat postulaty dotyczące wymiany informacji i dobrych praktyk w dziedzinie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nie dziwi, więc, iż szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników.

W trakcie trwania projektu w okresie czerwiec 2019 roku – maj 2021 roku zrealizowane zostały w 16 województwach 132 szkolenia i łącznie przeszkolono 3562 osób. W trybie stacjonarnym odbyło się 25 szkoleń, w których udział wzięło 685 osób, natomiast w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 i brakiem możliwości prowadzenia szkoleń w trybie stacjonarnym odbyło się 107 szkoleń online, w których zostało przeszklonych 2877 osób.

Osoby uczestniczące w szkoleniach potwierdziły, że omawiana podczas zajęć tematyka jest istotna dla osób zajmujących się zawodowo organizacją ruchu drogowego i opiniowaniem projektów związanych z tym tematem. Wiedza, jaką przekazywali uczestnikom wykładowcy istotnie pomaga
w poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez lepszą organizację m.in. sygnalizacji świetlnej.

Wszystkich, którzy wzięli udział w szkoleniu oraz osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę
i skorzystać z wielu pomocnych w pracy materiałów, zapraszamy do skorzystania z platformy
e-learningowej, na której znajduje się kurs poszerzający wiedzę z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Zapraszamy!

Link do kursu e-learningowego:

http://kurs.szkoleniabrd.pl/