Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rusza kampania „Zdaj test z odpowiedzialności”


Dodano: 09.05.2023

Zorganizowana w Instytucie Transportu Samochodowego wystawa „Śmiertelnie poważna galeria” rozpoczyna kampanię społeczną „Zdaj test z odpowiedzialności” przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Elementami wystawy towarzyszącej rozpoczęciu kampanii, dotyczącej problemu jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, są eksponaty – powypadkowe wraki samochodu, roweru i hulajnogi, obrazujące tragiczne skutki wypadków drogowych.

Tylko w 2022 roku użytkownicy dróg będący po alkoholu uczestniczyli w 2 248 wypadkach drogowych, w których śmierć poniosło 268 osób, a ponad 2,5 tysiąca odniosło obrażenia. Mimo znaczącej poprawy bezpieczeństwa na drogach, to nadal tragiczny bilans. W wypadkach spowodowanych przez nieodpowiedzialnych sprawców życie tracą niewinne osoby, a tysiące innych narażonych jest na szkody fizyczne, psychiczne i materialne. Rodzice tracą dzieci, dzieci rodziców, setki rodzin pozostają w żałobie po swoich bliskich.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych. Nadmierna prędkość wciąż jest jedną z głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń na polskich drogach. Wciąż też jest wielu lekkomyślnych użytkowników ruchu drogowego, którzy kierują pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków podobnie wpływających na ograniczenie percepcji i ocenę sytuacji na drodze. Nie wsiadajmy za kierownicę, kiedy jesteśmy zmęczeni, a nasza koncentracja jest obniżona i reakcje opóźnione. Zaplanujmy trasę i przerwy w trakcie jazdy tak, aby bezpiecznie dotrzeć do celu – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak pokazują statystyki, od lat jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego są pozbawieni wyobraźni, będący pod wpływem alkoholu uczestnicy dróg. Tylko w 2022 roku byli oni sprawcami ponad 1700 wypadków, zabijając 220 osób i raniąc 1 964. Wielu ludzi zostaje poszkodowanych także na skutek wypadków spowodowanych przez osoby będące pod wpływem innych środków odurzających, szczególnie narkotyków. W 2022 roku tacy kierujący byli sprawcami 101 wypadków, w których 30 osób zginęło, a 113 zostało rannych.

W 2022 roku, w porównaniu z 2021 roku, nastąpił wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod działaniem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 2575 osób. O ponad 4 mln zwiększyła się liczba kontroli trzeźwości.

1 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, której celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przepisy te mają na celu w szczególności przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku, jakim jest udział w ruchu drogowym kierujących dokonujących najcięższych wykroczeń i przestępstw drogowych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

Zmianom prawnym towarzyszy zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kampania społeczna „Zdaj test z odpowiedzialności”, przygotowana w ramach projektu „Działania edukacyjne dotyczące ograniczania jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach kampanii powstał 30-sekundowy spot, który jest w emitowany telewizji i Internecie i radiu. Adresatami szeroko zakrojonej kampanii są użytkownicy dróg, w szczególności powyżej 18 roku życia. Kampania społeczna przedstawia znowelizowane przepisy dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym, w tym przede wszystkim dotyczące zaostrzania sankcji za jazdę po użyciu alkoholu i innych środków odurzających.

Pamiętajmy, że skuteczność kampanii zależy od zaangażowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego propagujmy odpowiedzialne postawy, działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tylko wspólnie zdamy test z odpowiedzialności – zaapelował sekretarz KRBRD Konrad Romik.
Link do spotu kampanii: