Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

RAPORT KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH W POLSCE W 2013 r.


Dodano: 13.01.2015

Według najnowszych danych przygotowanych na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2013 r. oszacowano na poziomie 49,1 mld złotych. Łącznie to prawie 3 proc. PKB kraju.

Polskiego społeczeństwa nie stać na ponoszenie tak wysokich kosztów, dlatego działania podejmowane przez SKRBRD skupiają się przede wszystkim na zmniejszeniu liczby ofiar. Szansy tej upatrujemy w realizacji Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 – którego wykonanie koordynujemy. NPBRD wskazuje jeden istotny cel: obniżenie liczby zabitych o 50% i ciężko rannych o 40% w 2020 r. w stosunku do roku 2010, czyli nie więcej niż 2000 zabitych i 6 900 ciężko rannych. Oznaczałoby to oszczędności rzędu kilkunastu mld zł (ok. 13) w roku 2020 w porównaniu do roku 2013.
W realizację NPBRD zaangażowanych jest wiele podmiotów, Sekretariat Krajowej Rady BRD na poziomie operacyjnym realizuje między innymi działania z zakresu programowania i monitoringu, badań i analiz (jak np. raport ws. kosztów wypadków), edukacji i promocji, szkoleń kadr brd oraz rozwijania współpracy z regionami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami zagranicznymi.

Po raz pierwszy ujęto wycenę kosztów dla województw

Analiza kosztów zdarzeń drogowych w Polsce w 2013 roku w podziale na województwa wykazała, że największe obciążenie ekonomiczne generują województwa mazowieckie, małopolskie, łódzkie, śląskie oraz dolnośląskie. Najwyższy koszt jednostkowy ofiar śmiertelnych wykazano w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, natomiast najwyższy koszt osoby ciężko rannej generują województwa dolnośląskie, pomorskie oraz śląskie.

Obliczyliśmy ile tracą pracodawcy z powodu utraty życia lub zdrowia pracowników

Modyfikując metodę w roku bieżącym, przeprowadzono badanie ankietowe wśród pracodawców, aby oszacować globalne straty z tytułu utraty życia bądź zdrowia pracowników.
Niebagatelna kwota którą oszacowano na 13 748 300 000 złotych tracona przez pracodawców na skutek fluktuacji kadr w wyniku wypadków drogowych pozwala wskazać nowy obszar problemu ekonomicznego w aspekcie społecznego problemu polskich przedsiębiorców.
Podstawowym założeniem wyceny kapitału ludzkiego w kontekście kosztów pracodawców, jest określenie ich strat na skutek krótkotrwałej lub długotrwałej niedyspozycji pracownika, bądź całkowitej jego utraty na skutek śmierci albo trwałego kalectwa. Aż 12,2 mld – czyli zdecydowaną większość stanowią straty z tytułu zwolnień lekarskich.

Różnice w kosztach

Na sumę kosztów zdarzeń drogowych składają się koszty wypadków drogowych, które wyniosły 34,2 mld złotych oraz koszty kolizji drogowych-14,9 mld złotych. Badanie pokazało, że koszt ofiary ciężko rannej (2,21mln zł) przewyższa koszt ofiary śmiertelnej – 1,97 mln zł.
Jak to możliwe?
Mniejsze tempo spadku liczby ofiar rannych względem liczby zabitych, zmiana wskaźników nadumieralności w poszczególnych grupach wiekowych wraz ze zmianą kosztów jednostkowych hospitalizacji między ofiarami śmiertelnymi a rannymi – wpłynęły na zmianę udziału kosztów osób rannych (wzrost) i ofiar śmiertelnych (spadek).
Oznacza to, że społeczne koszty ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych są większym obciążeniem dla państwa w przeciwieństwie do ofiar śmiertelnych które obniżają wielkość gospodarki. Ofiary ciężko ranne nie powiększają jej wartości ale równocześnie obciążają dodatkowymi wydatkami w postaci długoletniej opieki medycznej, socjalnej, terapeutycznej itp.

Pliki do pobrania


Koszty-wypadkow-i-kolizji-drogowych-w-Polsce-w-2013-r_12.12.20202.6 MB / pdfPobierz
Program-Realizacyjny_2013_po_KRBRD_calosc12.12.20200.6 MB / pdfPobierz