Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym/Дорогою до… Безпека дорожнього руху


Dodano: 28.04.2022

Folder informacyjny dotyczący tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego „Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Folder został przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

Opracowanie ma na celu podnoszenie świadomości o obowiązujących przepisach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest skierowany do wszystkich jego uczestników. W folderze znajdują się informacje dotyczące zasad ruchu drogowego, w tym między innymi: podstawowy zbiór praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, najważniejsze telefony alarmowe, zasady udzielania pierwszej pomocy, informacje o drogach, dopuszczalnych limitach prędkości oraz inne zasady bezpiecznego korzystania z polskich dróg.

– Na terenie Ukrainy trwa wojna i wielu uchodźców z tego kraju uczestniczy codziennie w ruchu drogowym w Polsce jako kierowcy i piesi. Pamiętajmy, że są oni obecnie największą grupę cudzoziemców i nie zawsze mają wiedzę na temat szczegółowych uwarunkowań związanych z bezpiecznym poruszaniem się po naszych drogach. Aktualizacja folderu i wydanie go w języku ukraińskim to także ważny element edukacji oraz ochrony dzieci i młodzieży korzystających z infrastruktury drogowej i całego systemu transportowego w Polsce – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W zaktualizowanej wersji folderu zostały uwzględnione zmiany prawne, między innymi dotyczące:
• tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak (nowelizacja z 2019 r.),
• ujednolicenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia,
• zwiększenia zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych,
• nałożenia obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego, w tym w zakresie korzystania przez nich z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
• bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych (zmiany z 1 czerwca 2021 r.),
• poprawy bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami i najcięższymi wykroczeniami drogowymi (nowy taryfikator mandatów – przepisy obowiązują od 1 stycznia 2022 r.).

Obie wersje językowe zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Iнформаційний буклет щодо питань безпеки дорожнього руху «Дорогою до… Безпека дорожнього руху». Буклет підготовлено двома мовами: польською та українською.

Матеріал має на меті підвищення обізнаності щодо чинних правил безпеки дорожнього руху і скерований до всіх його учасників. Буклет містить інформацію про правила дорожнього руху, зокрема, перелік основних прав і обов’язків учасників дорожнього руху, найважливіші телефони екстрених служб, правила надання першої допомоги, інформацію про дороги, обмеження швидкості та інші правила безпечного користування польськими дорогами.

– В Україні йде війна, і багато біженців з цієї країни щодня стають учасниками дорожнього руху в Польщі як водії та пішоходи. Слід пам’ятати, що наразі вони є найбільшою групою іноземців і не завжди добре знаються на деталях і особливостях, пов’язаних з безпечним пересуванням нашими дорогами. «Оновлення буклета та видання його українською мовою також є важливим елементом освіти та захисту дітей і молоді, які користуються дорожньою інфраструктурою і всією транспортною системою Польщі.» – сказав заступник Міністра інфраструктури Рафал Вебер.

В оновленій версії буклета були враховані нормативно-правові зміни, що стосуються в тому числі:
• створення дорожніх «коридорів життя» та почергового руху (jazdа na suwak) (поправка 2019 р.),
• уніфікація обмежень швидкості в населених пунктах незалежно від часу доби,
• розширення сфери захисту пішоходів на пішохідних переходах,
• накладення на пішоходів обов’язку проявляти особливу обережність, в т.ч. щодо користування мобільними телефонами та іншими електронними пристроями,
• безпечної відстані між транспортними засобами на автомагістралях та швидкісних дорогах (зміни від 1 червня 2021 р.),
• підвищення безпеки на дорогах, зокрема, шляхом боротьби зі злочинами та особливо тяжкими дорожньо-транспортними правопорушеннями (зміна розміру штрафів – правила набирають чинності з 1 січня 2022 р.).

Обидві мовні версії були адаптовані до потреб людей з вадами зору.

Pliki do pobrania


Дорогою до... Безпека дорожнього руху28.04.202229.4 MB / pdfPobierz
Przepis na... bezpieczeństwo w ruchu drogowym28.04.202228.9 MB / pdfPobierz