Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Premiera podręcznika o ochronie pieszych


Dodano: 26.01.2015

Przekazujemy czytelnikom podręcznik pt.: Ochrona pieszych: podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego. „To pierwsza w Polsce tak obszerna pozycja z zakresu ochrony pieszych” – wskazuje dr hab. inż. Jan Kempa, prof. Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Podejmujemy jeden z największych problemów brd czyli bezpieczeństwo pieszych w Polsce.

Praktyczne rady o bezpieczeństwie

Na zlecenie Sekretariatu KRBRD w 2013 roku przeprowadzono badania skuteczności wybranych urządzeń bezpieczeństwa pieszych, przeprowadzając analizy i międzynarodowy przegląd dobrych praktyk. Na bazie powyższych prac opracowano monografię, która może służyć jako przewodnik instytucjom i urzędom centralnym, regionalnym i lokalnym odpowiedzialnym za sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podmiotom zarządzającym drogami i ruchem drogowym w analizowaniu zagrożeń i planowaniu środków poprawy bezpieczeństwa pieszych. Skorzystają z niej także studenci i pracownicy naukowi kierunków technicznych z zakresu transportu, inżynierii lądowej i bezpieczeństwa.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym do zadań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (dalej: KRBRD) należy m.in. inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i działalności edukacyjno-informacyjnej. Znaczenie transferu wiedzy w tworzeniu polityki zarządzania brd podkreśla Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Wiedza z zakresu funkcjonowania całego systemu brd oraz jego elementów jest niezbędna do podejmowania skutecznych decyzji dotyczących podejmowania działań zapobiegających zwiększaniu liczby ofiar wypadków. Przekazując czytelnikom niniejszy podręcznik prezentujemy praktyczne rekomendacje konkretnych rozwiązań w zakresie poprawy brd.

Dotychczas w polskiej lieteraturze przedmiotu ochronie pieszych nie poświęcono wiele miejsca. Należy zaznaczyć, że na polskim rynku księgarskim odczuwa się ogromny brak pozycji omawiających kompleksowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego, a ruchu pieszego w szczególności – mimo ogromnego zapotrzbowania na nie.
~ dr hab. inż. Jan Kempa, prof. Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego

Blisko 2000 egzemplarzy zostało przekazanych m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, wojewódzkich rad brd, oddziałów GDDKiA, uczelni technicznych i bibliotek. Podręcznik dostępny jest w wersji elektronicznej w zakładce „Badania”. Ze względu na ograniczoną objętość i charakter podręcznika, nie wszystkie problemy organizacji ruchu pieszego zostały tutaj poruszone. Wiele rozwiązań zaczerpnięto z praktyki i doświadczeń innych krajów.

Sekretariat KRBRD zamierza kontynuować prace studialne i badawcze pozwalające na zaprezentowanie jeszcze bardziej skutecznych i efektywnych metod i narzędzi ochrony pieszych w ruchu drogowym. Rozwiązania te będą przedstawiane w kolejnych opracowaniach i publikacjach oraz aktualizacjach niniejszego podręcznika i wydawanych do niego suplementach. W 2015 r. planowane jest rozpoczęcie badań skuteczności wybranych środków bezpieczeństwa pieszych, które w polskiej praktyce stosowane są rzadko, bądź nie występują jak np. przejścia specjalne, przejścia sugerowane czy chodniki poprzeczne.

Pliki do pobrania


Podrecznik-dla-organizatorow-ruchu-pieszego12.12.202019.0 MB / pdfPobierz