Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Powstaną wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego


Dodano: 07.03.2017

Obecnie w Polsce rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu, głównie w obszarach miejskich. W wielu polskich miastach powstają wypożyczalnie rowerów miejskich. Ze względu na korzyści, jakie niesie za sobą ruch rowerowy, takich jak pozytywny wpływ na środowisko i aktywność fizyczną społeczeństwa, mniejsze zużycie sieci drogowej czy ograniczenie zatorów drogowych, promocja komunikacji rowerowej jest jednym z celów polityki państwa.

Sekretarz KRBRD Konrad Romik, dyrektor ITS Marcin Ślęzak, oraz przedstawicielka wykonawcy podręcznika organizacji ruchu rowerowego

Rozwój ruchu rowerowego stawia jednocześnie nowe wyzwania w zakresie zapewnienia rowerzystom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z tym pojawiła się konieczność dokonania pogłębionej analizy przyczyn wypadków z udziałem rowerzystów oraz możliwości poprawy bezpieczeństwa tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Opracowane muszą więc zostać ogólnokrajowe, jednolite wytyczne kształtowania bezpiecznego ruchu rowerowego, zwierające skuteczne rozwiązania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów.

6 marca 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik oraz dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak podpisali umowę na opracowanie, w formie podręcznika, wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. W ten sposób sfinalizowano postępowanie przetargowe prowadzone przez MIB.

Podpisanie umowy na opracowanie wytycznych organizacji ruchu rowerowego

Opracowanie będzie zawierało zbiór rekomendacji dla projektowania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej oraz przybliżało związany z tymi zagadnieniami aktualny stan prawny. Jego odbiorcami będą głównie praktycy zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności zarządzający ruchem oraz zarządcy dróg wszystkich kategorii, administracja drogowa, osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym, projektanci dróg i organizacji ruchu, a także przedstawiciele środowiska naukowego.

Umowa zakłada, że badania skuteczności urządzeń i rozwiązań dopuszczonych do stosowania w aktualnym stanie prawnym oraz prace nad podręcznikiem zostaną zakończone we wrześniu 2018 r. W marcu 2020 r. przekazany zostanie materiał przedstawiający wyniki badań na temat urządzeń i rozwiązań możliwych do zastosowania po dokonaniu ewentualnych zmian w przepisach prawa.

Umowa zakłada, że badania skuteczności urządzeń/rozwiązań dopuszczonych do stosowania w aktualnym stanie prawnym oraz prace nad podręcznikiem zakończone zostaną we wrześniu 2018 roku. W marcu 2020 roku przekazany zostanie materiał przedstawiający wyniki badań urządzeń/rozwiązań możliwych do zastosowania po dokonaniu ewentualnych zmian w oboowiązujących przepisach prawa (badania eksperymentalne).