Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Posiedzenie plenarne Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Dodano: 05.06.2024
5 czerwca 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się II posiedzenie plenarne KRBRD zwołane pod przewodnictwem ministra infrastruktury, przewodniczącego KRBRD Dariusza Klimczaka. Głównym tematem obrad były propozycje zmian dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najważniejszym punktem w porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dotyczących zmiany przepisów ruchu drogowego w zakresie zatrzymywania prawa jazdy. Rada zarekomendowała rozszerzenie obowiązku zatrzymywania prawa jazdy na okres 3 miesięcy za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.

Na takich trasach dochodzi w Polsce do ponad 90 proc. wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Prace KRBRD skupiają się na poprawie zarządzania prędkością na tego typu drogach i wyeliminowaniu z ruchu drogowego kierowców, którzy dokonują najcięższych wykroczeń, w tym m.in. przekraczają dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h.