Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ponad 25 milionów unijnego dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa pieszych


Dodano: 09.10.2020

W dniu 8 października CUPT zawarł z Ministrem Infrastruktury, Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego umowę o dofinansowanie unijne na działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów.

Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenie nadmiernej prędkości pojazdów przewidziane w projekcie obejmą zasięgiem teren całego kraju. Planowane jest szerzenie świadomości użytkowników ruchu drogowego poprzez emisję kampanii w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz działania informacyjno-promocyjne realizowane m.in. w internecie.

-Dofinansowanie ze środków europejskich programu edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego to ważny sygnał. Jesteśmy przekonani, że działania podjęte przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego doprowadzą do zmniejszenia liczby ofiar wypadków z udziałem pieszych oraz wypadków spowodowanych nadmierną prędkością – podkreślił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w sposób kompleksowy podchodzi do bezpieczeństwa na drogach. Ze wsparciem funduszy europejskich na drogowej mapie Polski przybywa kilometrów, które nie tylko wpływają na komfort jazdy, ale też poprawiają bezpieczeństwo. Z funduszy unijnych, oprócz inwestycji w nowe drogi, dofinansowujemy również działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z POIiŚ na projekty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczyliśmy 150 mln euro – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka.