Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Polsko – Fińska współpraca dla bezpieczniejszych dróg


Dodano: 11.02.2016

W dniu 8 lutego br. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa przedstawiciele Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego spotkali się z delegacją fińską złożoną między innymi z przedstawicieli fińskiego odpowiednika Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Organizacji Liikenneturva, oraz dziennikarzy związanych z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głównymi tematami rozmów były kwestie z zakresu edukacji w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Rozmowy dotyczyły między innymi najmłodszych uczestników ruchu drogowego, kampanii informacyjnych dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz najstarszych użytkowników dróg i działań im dedykowanych.

W pierwszej części spotkania Pan Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaprezentował polskie cele w odniesieniu do zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, tj. redukcję do roku 2020 liczby zabitych o co najmniej 50% i liczby ciężko rannych o co najmniej 40% w stosunku do roku 2010. Realizacji tych celów służyć ma zdynamizowanie działań edukacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do niechronionych uczestników ruchu, jak również działań w zakresie nadzoru, inżynierii oraz ratownictwa drogowego.

Na spotkaniu podjęto również ustalenia o współpracy w zakresie wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w celu efektywnej poprawy bezpieczeństwa ruchu na polskich i fińskich drogach oraz ustalono, że pierwszym elementem dwustronnej współpracy będzie wymiana szeroko rozumianych materiałów związanych z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.