Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Polska siódmym krajem UE wymagającym blokad alkoholowych dla skazanych za przestępstwa drogowe.


Dodano: 01.07.2015

ETSC ( European Transport Safety Council) informuje: Polska kolejnym krajem europejskim, wdrażającym nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym obok Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii i Szwecji. W krajach tych podobne programy reedukacyjne z użyciem blokad alkoholowych wspierane są również przez sądy.

Nowe przepisy obowiązują od 18 maja tego roku. W kodeksie karnym wykonawczym dodano art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd jeżeli postawa, warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Violetta Bulc, unijna komisarz ds. Transportu, na spotkaniu w Parlamencie Europejskim z początkiem czerwca podkreśliła, że UE musi kontynuować działania na rzecz rozwiązania problemu jazdy pod wpływem alkoholu.

ETSC popiera także pomysł standardowego wyposażenia samochodów ciężarowych i autobusów w blokady alkoholowe. UE przygląda się obecnie rozwiązaniom, które technologie należy uwzględnić w nowych pojazdach, w ramach przeglądu rozporządzenia pt. „General Safety Regulation”.

Żródło:. ETSC, Policja