Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Polsce potrzebna jest silna Instytucja Wiodąca ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego


Dodano: 23.01.2015

Międzynarodowi eksperci Banku Światowego ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego są zgodni, że Polska potrzebuje silnej Instytucji Wiodącej do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała właśnie najważniejsze wstępne zalecenia, które mają poprawić system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce.

Pierwsze rekomendacje dotyczą struktury instytucjonalnej, systemu finansowania oraz edukacji w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. MIiR na ich podstawie przygotowuje zmiany konieczne do wzmocnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Publikacja „Sprawozdania wstępnego o ustanowieniu Instytucji Wiodącej ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego”, ma otworzyć dyskusję i pomóc zbudować konsensus wokół proponowanych rozwiązań. To pierwszy krok w procesie konsultacji proponowanych rozwiązań, które w perspektywie długoterminowej powinny zapewnić trwałą poprawę systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Doświadczenia międzynarodowe wskazują bowiem, że większa skuteczność zarządzania bezpieczeństwem jest jednym kluczowych warunków poprawy jego stanu w ruchu drogowym.

Twórcy raportu zarekomendowali wdrożenie w Polsce systemowych zmian w zakresie organu zarządzającego BRD ze stworzeniem docelowego modelu opartego o kompetentną, niezależną i silną Instytucję Wiodącą do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Takie rozwiązanie powinno zapewnić lepszą realizację Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W opinii Banku Światowego, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga interdyscyplinarnego podejścia oraz koordynacji kompetencji wielu instytucji rządowych zajmujących się między innymi: inżynierią, edukacją, nadzorem oraz ratownictwem.

Aby umożliwić szybkie rozpoczęcie procesu zmian zaproponowano również rozwiązania pośrednie wskazujące na konieczność podkreślenia wagi bezpieczeństwa drogowego w pracach rządu oraz kompetencyjnego wzmocnienia istniejących struktur Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz jej organu wykonawczego Sekretariatu Krajowej Rady. Prace nad koniecznymi zmianami będą kontynuowane w ramach bieżącej współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Światowego. Od września 2014 r. Bank Światowy pracuje nad kompleksowym raportem dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Pliki do pobrania


Preliminary-Consultation-Note-on-Establishment-of-the-National-Road-Safety-Lead-Agency-for-Poland112.12.20200.5 MB / pdfPobierz