Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pikinik BRD-relacja!


Dodano: 10.05.2016

6 maja 2016 r. przy siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbył się „Piknik BRD”, którego tematem przewodnim w tym roku było przeciwdziałanie wypadkom z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Imprezę wraz z resortem infrastruktury współorganizowała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a udział w niej wzięli także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Policji, Straży Pożarnej, Instytutu Transportu Samochodowego, Żandarmerii Wojskowej i służb ratowniczych.

Fot. Minister Andrzej Adamczyk w rozmowie z uczestnikami Pikniku BRD

Oficjalnego otwarcia pikniku dokonał wiceminister Jerzy Szmit wraz z sekretarzem KRBRD Konradem Romikiem oraz liczną grupą młodych ludzi , m.in. z klas o profilu BRD Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie. Z uczestnikami spotkał się także minister Andrzej Adamczyk.

Fot. Wiceminister Jerzy Szmit na otwarciu Pikniku BRD

Celem pikniku jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno najmłodszych jak i dorosłych . Chcemy też pokazać, jakie możliwości w tym zakresie stwarzają nowe technologie – powiedział wiceminister Jerzy Szmit.

Wiceminister zwrócił też uwagę na konieczność rozpoczęcia dyskusji nad nowymi metodami popularyzacji wiedzy o ruchu drogowym wśród nieprzeszkolonych użytkowników dróg, pieszych i rowerzystów.


Fot. Symulacja akcji ratowniczej Straży Pożarnej

Na uczestników pikniku czekał szereg atrakcji: pokazy symulacji zdarzeń drogowych oraz akcji ratunkowych Straży Pożarnej i Ratowników Medycznych, symulatory weryfikujące prawidłową technikę jazdy samochodem i motorowerem, symulatory dachowania i zderzeń, a także urządzenia ukazujące wpływ spożycia alkoholu na prowadzenie pojazdów.


Fot. Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Jerzy Szmit podczas pokazu akcji ratowniczej

Uczestnicy mogli również obejrzeć sprzęt wykorzystywany przez służby do zabezpieczenia ruchu drogowego. Najmłodsi mogli zapoznać się z zasadami pomocy medycznej w „Szpitalu dla Pluszaków”.


Fot. Akcja „Krew ratuje życie ofiarom wypadków!”

Uczestnicy pikniku mieli też okazję wesprzeć akcję „Krew ratuje życie ofiarom wypadków!”, oddając krew w przygotowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie mobilnym punkcie poboru krwi.


Fot. Redaktor Włodzimierz Zientarski w akcji

Imprezę poprowadził znany dziennikarz motoryzacyjny, Włodzimierz Zientarski, a nad jej sprawnym przebiegiem czuwała Fundacja Anikar.