Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Otwarcie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Dodano: 06.11.2014

Konferencją w formie seminarium zainaugurowano w dniu dzisiejszym działalność Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oficjalnego otwarcia POBR dokonali: Maciej Mosiej, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Wśród uczestników seminarium znaleźli się przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce (wspierających działalność POBR): Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W wydarzeniu udział wzięli także parlamentarzyści: Stanisław Żmijan, Przewodniczący Komisji Infrastruktury oraz Michał Szczerba, Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej.

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to jednostka wspierająca władze centralne i lokalne w procesie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Realizuje zalecenia Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005-2007-2013, Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz założenia europejskich projektów: SafetyNet i DaCoTA.

Celem POBR jest przyczynienie się do zmniejszania liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce poprzez dostarczanie danych o zagrożeniach i rozpowszechnianie wiedzy na temat sposobu poprawy obecnego stanu rzeczy – rzetelnie przygotowana baza danych o zdarzeniach drogowych może kreować politykę brd i podnosi świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń w ruchu drogowym.

Bazą systemu informatycznego POBR jest portal www.obserwatoriumbrd.pl, który zapewnia narzędzia do analiz danych o wypadkach drogowych. Interaktywna mapa oraz dostęp do bazy POBR umożliwiają ocenę zagrożeń dla wybranych obszarów. Wynikami analiz są mapy wypadków i zestawienia tabelaryczne z danymi liczbowymi.

System informatyczny POBR utworzono dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej informacji: www.obserwatoriumbrd.pl