Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nowe regulacje prawne dot. fotelików


Dodano: 06.11.2014

W dniu 7 sierpnia br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju skierowało do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych projekt zmian przepisów dot. przewożenia dzieci w fotelikach.

Celem projektowanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przewożonych w pojazdach, poprzez wprowadzenie nowych wymogów bezpiecznego przewożenia dzieci oraz warunków technicznych dla fotelików ochronnych, wynikających z nowego Regulaminu EKG ONZ w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci stosowanych na pokładach pojazdów silnikowych (regulamin nr 129) – tzw. regulacja I-Size.

Warunki te uwzględniają postęp techniczny m.in w obszarze testów zderzeń bocznych, umiejscawiania dzieci w wieku do 15 miesięcy tyłem do kierunku jazdy, kompatybilności z różnymi pojazdami, zmian w odniesieniu do manekinów testowych, stanowisk do badań a także dostosowania do różnych rozmiarów dzieci.

Treść projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym wraz z uzasadnieniem znaleźć można tutaj.

Grafika – źródło: www.foteliki-pod-lupa.pl