Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nowe przepisy dot. elementów odblaskowych


Dodano: 06.11.2014

31 sierpnia br. wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym rozszerzająca obowiązek stosowania elementów odblaskowych przez pieszych. Znowelizowany przepis nakazuje wszystkim pieszym (bez względu na ich wiek) używania elementów odblaskowych, w przypadku gdy poruszają się oni po zmierzchu po drodze znajdującej się poza obszarem zabudowanym. Przepis ten nie dotyczy jedynie pieszego, który znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Warto jednak pamiętać, że za pieszego uważa się także osobę prowadzącą, pchającą lub ciągnącą rower, motorower lub motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, osobę poruszającą się na hulajnodze, deskorolce, rolkach, wrotkach etc. a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Nowy przepis nie określa rodzaju, kształtu ani koloru odblasku; może być to opaska, kamizelka, odblaskowa zawieszka. Natomiast obowiązkiem pieszego jest noszenie odblasku w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, czyli od strony nadjeżdżających pojazdów. Najlepiej gdy odblask umieszczony jest jak najniżej, tak aby jak najwcześniej znalazł się w obszarze oświetlanym przez światła pojazdu. Kupując odblask, trzeba upewnić się, że jest to wyrób certyfikowany. Na metce powinno być zaznaczone, że spełnia on normę EN/PN 471 lub EN 13356. Produkt spełniający te normy widoczny jest z odległości 300-600 m, podczas gdy widoczność odblasków bez odpowiednich atestów nie przekracza z reguły 80 m.

Choć przepisy nie przewidują specjalnej kary za brak elementu odblaskowego, to na podstawie ogólnych przepisów o wykroczeniach, osoby, które odblasków nie będą stosowały, mogą otrzymać mandat w wysokości od 20 do nawet 500 zł.

W uzasadnieniu do ustawy podkreślono, że pora nocna jest szczególnie niebezpieczna dla pieszych, gdyż wtedy na nieoświetlonych drogach w co czwartym wypadku ginie człowiek, podczas gdy w porze dziennej w co dziewiątym. Zatem po zapadnięciu zmroku ryzyko utraty życia w wypadku drogowym jest ponad dwukrotnie większe niż za dnia. Powodem wielu wypadków jest brak możliwości dostrzeżenia pieszego poruszającego się przy krawędzi jezdni (szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności). Dlatego postanowiono rozszerzyć zakres obowiązywania przepisów dotyczących stosowania odblasków na wszystkich pieszych – do tej pory obowiązywał on jedynie dzieci do piętnastego roku życia.

Nowe prawo ma pomóc kierowcom, a przede wszystkim ocalić życie pieszych.