Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nowe dane dot. przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych


Dodano: 06.11.2014

88% dzieci przewożonych jest w Polsce w fotelikach i innych urządzeniach zabezpieczających. Najwyższy stopień stosowania tego typu urządzeń zaobserwowano wśród najmłodszych dzieci (0-3 lata) – 92%. W pozostałych grupach wiekowych wyniósł on ok. 85-87%.

Dzieci w urządzeniach zabezpieczających częściej przewozimy na drogach krajowych i w dużych miastach (ponad 90% przypadków). Wraz z klasą drogi poziom stosowania ten spada i na drogach powiatowych wynosi już tylko 75%. Jest to analogiczna zależność jak w przypadku opublikowanych w ubiegłym tygodniu przez KRBRD danych dot. stosowania pasów bezpieczeństwa (raport dot. stosowania pasów bezpieczeństwa dostępny tutaj).

Urządzenia zabezpieczające dzieci są jednak ogólnie częściej stosowane niż pasy, które zapina w Polsce tylko ok. 80% kierowców i pasażerów.

W porównaniu do ostatnich tego typu badań, przeprowadzonych w 2008 r. poziom stosowania urządzeń zabezpieczających dzieci poprawił się o ok. 4%.

Badania pokazują, że w Polsce coraz skuteczniej dbamy o bezpieczeństwo dzieci na drodze. Przepisy prawa w jasny sposób to regulują i coraz więcej rodziców jest przekonanych o zaletach stosowania fotelików. Wpływ na to mają działania edukacyjne prowadzone w Unii i w Polsce, czego przykładem jest kampania Klub Pancernika Klika w Fotelikach. Badania wskazują również, że w przyszłości należy skupić się na kształtowaniu wśród dzieci i dorosłych poczucia, że stosowanie fotelików jest ważne i trzeba o tym pamiętać zawsze bez względu na długość i czas podróży. Aby zapewnienić większe bezpieczeństwo dzieci na drodze konieczne jest również ukierunkowanie kontroli policyjnych nie tylko na sprawdzenie faktu posiadania fotelika, ale przede wszystkim jego właściwego doboru do potrzeb dziecka oraz poprawnego montowania w pojeździe – komentuje Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego.

Badania stosowania urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce, przeprowadzili na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD, eksperci z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej przy okazji zeszłorocznych pomiarów prędkości (raport z badań prędkości znaleźć można tutaj). Badania prowadzone były jednocześnie z obserwacją stosowania pasów bezpieczeństwa.

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2013 r. – raport KRBRD